Strona główna

     Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Kcyni sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonania orzeczeń o umieszczeniu w nim nieletnich sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego w Szubinie.

     Zakład poprawczy to miejsce, w którym przebywają nieletni, którzy w dotychczasowym życiu nie zawsze dokonywali właściwych wyborów. Z różnych powodów nie realizowali swoich obowiązków. Przestali chodzić do szkoły, dokonywali kradzieży, stosowali przemoc i krzywdzili innych, ale też samych siebie…

      Zakład poprawczy to miejsce, które otwiera wychowankom nową szansę w życiu. Pomaga nadrobić stracony czas. Daje szansę ukończyć szkołę i zdobyć wykształcenie. Pomaga przygotować ich do zawodu. Pozwala poszukać nowych celów w życiu, zainteresowań. Pomaga naprawić zniszczone relacje z rodziną i bliskimi.

 

     W Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi się działalność resocjalizacyjną – z uwzględnieniem sfery wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; dostosowaną do indywidualnych potrzeb wychowanków.