RODO

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni

  2. Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych w celu realizacji prawa korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Poprawczego w Kcyni

  3. Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych członków rodziny beneficjenta, w celu realizacji prawa korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Poprawczego w Kcyni

  4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wakujące stanowiska w Zakładzie Poprawczym w Kcyni

  5. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego w Zakładzie Poprawczym w Kcyni monitoringu wizyjnego.