RODO

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni 
  2. Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych w celu realizacji prawa korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Poprawczego w Kcyni 
  3. Klauzula informacyjna przy zbieraniu danych osobowych członków rodziny beneficjenta, w celu realizacji prawa korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Poprawczego w Kcyni 
  4.  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko w Zakładzie Poprawczym w Kcyni.
  5. Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w ramach stosowanego w Zakładzie Poprawczym w Kcyni monitoringu wizyjnego.
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy usługi w warsztatach szkolnych Zakładu Poprawczego w Kcyni