Szkoły

     W Zakładzie Poprawczym w Kcyni funkcjonują:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kcyni,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Kcyni.

 

 Nasze szkoły:

 • przygotowują uczniów do bezkonfliktowego powrotu do środowiska otwartego,
 • uczą kochać i szanować kulturę i tradycję narodu polskiego oraz wychowują
  w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów,
 • wychowują uczniów świadomych i odpowiedzialnych, posiadających wiedzę
  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • przygotowują uczniów do odpowiedzialnego życia,
 • wyposażają uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności,
 • stwarzają wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju oraz pomoc
  w kształtowaniu osobowości,
 • odkrywają pasje uczniów, wspomagają rozwój ich twórczych predyspozycji,
 • stwarzają bezpieczne i przyjazne miejsce nauki,
 • uczą przestrzegania norm społecznych, szacunku, życzliwości i partnerstwa,
 • wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę
  z organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi,
 • tworzą partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy,
 • reagują na zmiany i są otwarte na nowości,
 • propagują wśród uczniów zdrowy styl życia.

 

     Celem, do którego dążymy jest absolwent szkoły, który jest człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

 

     Osiągnięcie tych celów jest realizowane poprzez codzienne prowadzenie lekcji (często w oparciu o programy autorskie) oraz liczne działania z wychowankami, takie jak:

 • PROJEKTY EDUKACYJNE

     Od 2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 5 w Kcyni biorą udział w gimnazjalnych projektach edukacyjnych. Do tej pory w ZP w Kcyni zostało zrealizowanych czternaście tego typu przedsięwzięć – o różnej tematyce; z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy. Uczniowie poprzez udział w ww. wykorzystują w praktyce wiedzę zdobywaną w szkole i w warsztatach szkolnych. Realizacja projektów edukacyjnych umożliwia również wychowankom nabycie nowych umiejętności, kształtowanie zdolności manualnych, dokonanie samooceny swoich działań. Nieletni uczą się także efektywnego wykorzystania czasu pracy, racjonalnego myślenia oraz współdziałania w zespole. Należy podkreślić, że uczniowie eksponują efekty swoich prac, opowiadają o przebiegu i wynikach swoich działań szerszemu gronu (innym wychowankom, pracownikom placówki, zaproszonym gościom) podczas „Publicznej Prezentacji Rezultatów Projektów Edukacyjnych”. Formy prezentacji są zróżnicowane (np. pokazy z omówieniem, pokazy multimedialne, wystawy). Niejednokrotnie wykonane w ramach prac projektowych przedmioty (np. tablice tematyczne, wytwory artystyczne, narzędzia związane z nauką określonego zawodu) wykorzystywane są później jako pomoce dydaktyczne, czy też przeznaczane są na charytatywne aukcje organizowane w środowisku lokalnym.

 

 • KONKURSY

     Wychowankowie uczestniczą w licznych konkursach (np. literackich, sprawnościowych, na najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy, na najaktywniejszego czytelnika).  Mogą również wykazać się w inicjatywach o zasięgu lokalnym, międzypowiatowym i ogólnopolskim, m.in. w:

– międzyszkolnym konkursie profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach oraz Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle n. Not. pt. „Nałogi – droga donikąd”,

– międzypowiatowym konkursie literackim zorganizowanym przez Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie pod patronatem Starosty Nakielskiego i Starosty Żnińskiego pt. „Pegaz na Pałukach i Krajnie”,

– ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu (współorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki oraz Miejską Bibliotekę Publiczną W. Gomulickiego w Ostrołęce) pt. „Ścieżki mojego świata”,

– ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pt. „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”.

 

 

 • WYCIECZKI EDUKACYJNE

     Uczniowie swoją aktywność mogą realizować poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych do atrakcyjnych miejsc. Wyjazdy te pomagają m.in. rozumieć historię naszego kraju, poszerzają horyzonty młodych ludzi oraz zapewniają aktywny wypoczynek. Dotychczas odwiedzili m.in.:

– Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,

– Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, 

– Niezależne Laboratorium Badawcze „Stanlab” Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią,

wczesnośredniowieczne grodziska w północno-zachodnich Pałukach, 

– Katedrę Gnieźnieńską i Muzeum Archidiecezjalne,

– Muzeum Początków Państwa Polskiego w Lednogórze,

– Ogród Zoologiczny w Poznaniu,

– „Exploseum” – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg w Bydgoszczy,

– Zamek w Golubiu-Dobrzyniu,

– Fort IV im. St. Żółkiewskiego w Toruniu.

 

 

 • IMPREZY

     Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą tematyczne i okazjonalne montaże słowno-muzyczne, wieczornice, wystawy, np.:

– przedstawienia dotyczące słynnych Polaków (np. Janusza Korczaka, Jana Czochralskiego) lub rocznic ważnych wydarzeń (rocznicy chrztu Polski, Święta Niepodległości),

– uroczystości z okazji świąt okolicznościowych (Dzień Edukacji Narodowej, Boże Narodzenie, Międzynarodowy Dzień Liczny Pi, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego).