II Rajd Rowerowy Szlakiem Walk w czasie Powstania Wielkopolskiego w rejonie Kcyni

         To już drugi w tym roku rajd rowerowy, który współorganizujemy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. wspólnie z Urzędem Miejskim w Kcyni oraz Towarzystwem Historycznym w Kcyni dla szerokiej rzeszy amatorów aktywnego wypoczynku. 

        1 lipca br. wyruszyliśmy  spod Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni. Rajd otworzył Instruktor Turystyki Rowerowej Jacek Maćkowski, który omówił warunki bezpieczeństwa obowiązujące w czasie imprezy. Trasa obecnego rajdu była rozwinięciem trasy rajdu, jaki zorganizowaliśmy 12 maja i wiodła w kierunku Iwna (prowadzący omówił okoliczności odkrycia 100 lat temu pozostałości osady z okresu kultury przeworskiej i powstaniu kultury iwieńskiej), Gromadna (grupa rekonstrukcyjna, w mundurach powstańczych, zainscenizowała epizod z czasów walk na froncie północnym), Nowej Wsi Noteckiej, Mieczkowa (koledzy z Towarzystwa Historycznego zaprezentowali uzbrojenie i umundurowanie powstańców, uczestnicy rajdu zwiedzali pozostałości umocnień, transzei, stanowisk ogniowych, rowów łącznikowych) Smogulca (zwiedziliśmy kościół pw. św Katarzyny oraz mauzoleum  gen. hr. Bohdana Hutten-Czapskiego, prowadzący rajd przybliżył uczestnikom tę barwną  postać  aktywnego  uczestnika wydarzeń związanych z wydaniem w Warszawie Aktu 5 listopada 1916 r. przez cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa, które otworzyły później drogę J. Piłsudskiemu do działań pozwalających Polsce odzyskać niepodległość 11 listopada 1918 r.). Po dojechaniu do Chwaliszewa (z którego pochodził pan J. Szulczewski – organizator sprzed stu lat kcyńskiego Sokoła i uczestnik walk powstańczych), wzięliśmy udział w ognisku integracyjnym zorganizowanym przez sołtysa Chwaliszewa –  panią Tomaszek. Po spożyciu pysznych kiełbasek i słodkiego pieczywa  nabraliśmy sił na powrót do Kcyni.

         Rajd zakończyliśmy na kcyńskim rynku przed kamieniem upamiętniającym walki powstańcze 100 lat temu w rejonie Kcyni. To była wyjątkowa i niezwykle cenna lekcja historii dla wszystkich uczestników.

Autor: Redakcja