Nowy rok – nowe wyzwania!

      Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni zajęcia grupowe z pedagogiem zaczęli „na słodko”.  6 września 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie w  ramach spotkań socjoterapeutycznych.

     Poza omówieniem tematyki zajęć, miało ono na celu zintegrowanie nowej grupy terapeutycznej. Pani pedagog zaplanowała wspólne wykonywanie gofrów. Udało się! Wszyscy chętnie pracowali i wykazywali się „sprawnościami kuchennymi”. W miłej atmosferze zostały zaplanowane tematy wspólnych spotkań.

     W tym roku wychowankowie będą pracować nad kompetencjami społecznymi przygotowującymi ich do życia w rodzinie. Będą uczyć się bycia odpowiedzialnymi za siebie i za drugiego człowieka. Celem spotkań będzie uzyskanie informacji na temat dojrzewania, płciowości, stosunków międzyludzkich, roli partnera, ojca. Wychowankowie poprzez udział w zajęciach będą pobudzani do refleksji nad istotą więzi uczuciowych między ludźmi i wartości rodziny.

Autor: Redakcja