Wspólny udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata

               Bieżący rok jest wyjątkowy dla naszego kraju, gdyż obchodzimy okrągłą – 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. W naszej Małej Ojczyźnie jesteśmy świadkami i uczestnikami wielu imprez związanych z tym wydarzeniem.

            Naszym wkładem w to święto jest między innymi powolna, lecz systematyczna rewitalizacja zabytkowego cmentarza, znajdującego się przy  skrzyżowaniu ulicy nakielskiej i dworcowej w Kcyni. Położony jest on na wzgórzu, lekko opadającym w kierunku ulicy dworcowej, z niewielką dolinką przy magazynach byłego GS-u. Jest to ze wszech miar urokliwe miejsce, ukryte w widłach dwóch bardzo ruchliwych ulic. Dominują na nim dwie aleje kasztanowców, obrośniętych bluszczem podobnych do klasycznych kolumn z liśćmi  akantu. Wprowadzają one, wśród rozrzuconych często bezimiennych mogił, jakiś dziwny majestatyczny porządek i powagę. Gdy ludzka pamięć zanika, kamienie przypominają o zniszczonych przez bezwzględny czas oraz ludzkie zapomnienie, nagrobkach. Niegdysiejszą  wspaniałość tej nekropolii pokazują  nielicznie, zachowane, przepiękne grobowce i mauzolea oraz bogato kute w secesyjne wzory ogrodzenia. To nagrobki słynnych i zasłużonych  mieszkańców Kcyni i okolic. Są one jak wyspy w tym zielonym, bluszczowym morzu…. Przytoczę tutaj zasłyszaną jedną z uwag, odwiedzającego grób prof. J. Czochralskiego Gdańszczanina o  tym cmentarzu: „Jest tutaj tak pięknie jak na Łuczakowie, Rossie czy Powązkach”...

              Już od kilku miesięcy wychowankowie naszego zakładu poprawczego, dzięki życzliwości kierownictwa kcyńskiej  placówki opiekuńczo-wychowawczej, Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków, księdza proboszcza T. Kasprzaka  oraz  pomocy panów S. Kuliga, M. Greja i M. Olendra, zajmują się oczyszczaniem z dziko rosnących na tym cmentarzu zakrzaczeń. Olbrzymie znaczenie w oczyszczaniu tego zabytku miała współpraca z Urzędem Miejskim i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, które dzięki inicjatywie pana J. Kuranta, skierowały swoich pracowników do prac porządkowych przed uroczystym odsłonięciem odnowionego grobowca prof. J. Czochralskiego.

              21 września z okazji Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata do akcji zbierania licznych, rozrzuconych na terenie całego cmentarza odpadów zaprosiliśmy, poza wymienionymi wyżej sprawdzonymi partnerami, także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni. Pani Dyrektor K. Kluczyńska wytypowała młodzież, która z pełnym zaangażowaniem, pod kierunkiem swych nauczycieli pani: B. Krzyżanowskiej i I. Kasprowskiej,  podjęła się zadania pozbierania tych odpadów i odpowiedniego ich posegregowania, w celu ich ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Było w tym zaangażowaniu młodzieży coś niezwykłego a zarazem imponującego, napawało dumą i nadawało sens naszej pracy wychowawczej w placówkach oświatowych. Uczyć patriotyzmu w tym wyjątkowym roku w czasie segregacji odpadów…

            Wychowankowie naszego zakładu pod opieką  pana J. Maćkowskiego, pani L. Kozłowskiej-Rusin i pana P. Polańskiego służyli pomocą i radą młodszym koleżankom i kolegom. Akcja miała bardzo pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców, którzy telefonowali później do organizatora, wypowiadając się z uznaniem o samej akcji jak i o postawie młodzieży.

Autor: Redakcja