Archeologiczne impresje połączone ze spływem kajakowym

             

      27 września 2018 r. wspólnie z grupą wychowanków wybraliśmy się na kajakową  wyprawę do Wenecji i Biskupina.

     To kolejny wyjazd związany z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, podczas którego staraliśmy się poznać jak najlepiej jej przeszłość i historię. Tę najdawniejszą i tę bliską, pogmatwaną… To etniczna mozaika o wielobarwnych odcieniach, o korzeniach słowiańsko-germańsko-judaistycznych, które życiodajne soki czerpały z 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W 1918 roku zwieńczyły się marzenia pokoleń skażonych niemocą rozbiorową. Lecz czym one byłyby, gdyby nie spuścizna wieków wcześniejszych:  starożytności i średniowiecza? Na długiej drodze przemian społeczno-politycznych, ludność zamieszkująca obszar pomiędzy Wisłą, Odrą, Wartą i Bugiem stała się narodem – Polakami…

     Start spływu miał miejsce w Żninie przy OSiR-e. Po przepłynięciu szeregu jezior dopłynęliśmy do Wenecji, gdzie zwiedziliśmy ruiny średniowiecznej siedziby rycerskiego rodu Nałęczów. Możny ten ród odcisnął znaczące piętno na jednoczące się z rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie w XIV wieku. Po dopłynięciu do półwyspu biskupińskiego, zwiedziliśmy Muzeum – Skansen Archeologiczny, poświęcony ludności kultury łużyckiej zamieszkującej obszary dzisiejszej Wielkopolski 500 lat p.n.e.

     Wychowankowie, dzięki tak bogatej ofercie wycieczki, mogli zapoznać się z ciekawymi zabytkami, znajdującymi się w naszym regionie. Były one świadkami kształtowania się naszej państwowości w odległej przeszłości…

Autor: Redakcja