Wycieczka śladami Wiosny Ludów w Kcyni i jej okolicach

     W sobotę, 6 października 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni wspólnie z pracownikami zakładu poprawczego zorganizowali trzecią wycieczkę autokarową z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Przeznaczona była ona dla mieszkańców naszej gminy oraz wychowanków kcyńskiej placówki opiekuńczo wychowawczej, zainteresowanych śladami historii naszej małej ojczyzny i jej wpływem na przyszłość naszego narodu.

     Aby w pełni zrozumieć powstańców wielkopolskich walczących 100 lat temu, nie tylko na froncie pod Kcynią, ale nawet później, pod Lwowem, na Wołyniu, Wileńszczyźnie i pod Warszawą w 1920 r., wybraliśmy się na wycieczkę śladami wydarzeń, które ukształtowały to wspaniałe pokolenie Niepodległej. Były one związane z Wiosną Ludów w Kcyni i jej okolicach. Dla brygadiera Józefa Piłsudskiego w 1914 r. lekcją patriotyzmu i doskonałą nauką drogi do czynu niepodległościowego była tragedia powstania styczniowego z 1863 r. Dla pokolenia poznańczyków z 1918 r., taką lekcją patriotyzmu stało się powstanie wielkopolskie z 1848 r. oraz praca organiczna, której kierunki wyznaczali Karol Libelt, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Dezydery Chłapowski i wielu innych patriotów dbających o polskość naszych terenów. Karol Libelt to wspaniały społecznik i polityk polski, liberał XIX wieczny, a zarazem filozof chrześcijański i humanista. W swoich pracach pt.: O miłości ojczyzny i O odwadze cywilnej wskazał na znaczenie wychowania młodzieży w duchu miłości do swojej ojczyzny oraz szacunku dla innych narodowości zamieszkujących ziemie byłej Rzeczypospolitej, w szczególności do Ukraińców i Niemców. Myśli Karola Libelta bliskie były twórcom niepodległości Polski, Romanowi Dmowskiemu i Józefowi Piłsudskiemu w latach zawieruchy pierwszo-wojennej, która dla Polski zakończyła się dopiero w 1921 r. To właśnie oni, dla dobra odradzającej się Rzeczypospolitej, wznieśli się ponad dzielące ich różnice polityczne i światopoglądowe.

     Po drodze do Czeszewa, gdzie w miejscowym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła  jest pochowany dr Karol Libelt, zwiedziliśmy zachowane fortyfikacje z 1939 r. w rejonie Dobieszewka oraz ruiny zamku w Gołańczy. W samym Czeszewie, w kościele mogliśmy zapoznać się z epitafium poświęconym Karolowi Libeltowi oraz ze stojącym w zapuszczonym parku pałacem, w którym mieszkał i tworzył nasz bohater. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek z życia publicznego i rodzinnego tej wielkiej postaci z naszej polskiej historii.

     Po powrocie do Kcyni zatrzymaliśmy się na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Nakielskiej, gdzie dołączyli do nas uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni pod opieką Pana Rafała Jankowskiego. Wspólnie, przy mogile powstańców-kosynierów z 1848 r., po zapaleniu symbolicznego ognika i złożeniu hołdu poległym, zapoznaliśmy się z przebiegiem walk na kcyńskim rynku w czasie Wiosny Ludów. Wycieczkę zakończyliśmy w GCKiB w Kcyni integracyjnym grillem i wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni.   

Autor: Redakcja