Szkolenie instruktorskie dla pracowników naszej placówki

        W dniach od 24 do 28 października 2018 r. wychowawcy naszego zakładu: Tomasz Bodnar i Jacek Maćkowski wzięli udział w szkoleniu nadającym uprawnienia Instruktorów Turystyki po Fortyfikacjach i Jaskiniach w podkrakowskich Będkowicach.
       Kurs został zorganizowany przez Towarzystwo Turystów Krajoznawców i Przyrodników z Warszawy. Polegał na praktycznym doskonaleniu metodyki prowadzenia bezpiecznych wycieczek po różnego rodzaju fortyfikacjach i jaskiniach. Ośmioosobowa grupa kursantów ćwiczyła techniki asekuracji i udzielania pomocy w niebezpiecznych warunkach terenowych. Zajęcia zakończył egzamin, który nasi koledzy zdali celująco.
        W związku z przypadającą w bieżącym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, pracownicy zakładu organizują liczne wycieczki do różnego rodzaju umocnień i pamiątek historycznych w naszym regionie.Wymagają one od kadry doskonałego przygotowania metodycznego i merytorycznego. Podczas takich wyjazdów wychowankowie dowiadują się o ważnych wydarzeniach historycznych, dotyczących odwiedzanych miejscowości. Wychowankom łatwiej przyswaja się wiedzę historyczną, geograficzną czy przyrodniczą, gdy mogą zobaczyć miejsca wydarzeń i “dotknąć” pamiątki z historią związane. Szczególne miejsce w wychowaniu patriotycznym stanowią fortyfikacje związane z przeszłością naszego narodu. Trzeba sobie uświadomić, że w dorosłym życiu rzadko samemu idzie się na wystawę do muzeum czy zwiedza umocnienia ziemne, grodziska, żelazobetonowe schrony lub innego rodzaju fortyfikacje. Taką lekcją patriotyzmu jest zwiedzanie pól bitewnych (np. pod Kcynią, Szubinem, Wałczem, Poznaniem, Krojantami czy też Grunwaldem) siedzib władców (Kraków, Poznań i Gniezno) i miejsc martyrologii Polaków, (okolice Kcyni, Sztutowa, Poznania) a także zabytków architektury fortyfikacyjnej (grodziska wczesnośredniowieczne, zamki rycerskie, forty XIX wieczne, linie umocnień żelazobetonowych z I i II wojny światowej).
       Szkolenie instruktorskie zwiększyło umiejętności i poszerzyło kwalifikacje naszych najbardziej doświadczonych wychowawców, którzy najczęściej organizują wszelkie imprezy i wycieczki z wychowankami.

Autor: Redakcja