VI Rajd Rowerowy Śladami Walk Batalionu Kcyńskiego por. J.N. Sławińskiego w Powstaniu Wielkopolski

     Dnia 2 lutego 2019 r. Dyrekcja  Zakładu Poprawczego w Kcyni przy współpracy  Burmistrza Gminy i Miasta  w Kcyni oraz Koła Turystów Górskich im. K. Bachledy w Kcyni oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni zorganizowała  VI Rajd Rowerowy Śladami Walk Batalionu Kcyńskiego por. J.N. Sławińskiego na Froncie Północnym.  Odbył się on dokładnie w 100 rocznicę bitwy na przedpolach Kcyni, jaka rozegrała się między niemieckimi oddziałami Grenzschutzu a powstańcami wielkopolskimi w dniach 2-3 luty 1919 r.

     Zaprosiliśmy do udziału w nim o tej nietypowej porze roku, wszystkich entuzjastów tej aktywnej formy wypoczynku, których nie brak przecież w naszym środowisku. Na start przy GCKiB przy ul. Libelta zgłosiło się około 30 turystów rowerowych, najliczniej reprezentowanych przez bydgoskie kluby turystyki rowerowej, takie jak Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej  „Gryf”,  „Turkole”, „Cykloza” czy „Masa Turystyczna”. Zaszczycili nas  także  goście z Janowca Wielkopolskiego i Rynarzewa. W rajdzie wzięli udział pracownicy i wychowankowie kcyńskiego zakładu poprawczego. Uczestników rajdu powitali Burmistrz Kcyni pan Marek Szaruga i Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni pan Paweł Duda. Oboje życzyli nam wielu wrażeń krajoznawczo-historycznych. Odprawę przed rajdem poprowadził pan Jacek Maćkowski, który po omówieniu warunków bezpieczeństwa, zasad sygnalizacji i szyku, w jakim mieli się poruszać uczestnicy rajdu, przybliżył wszystkim kontekst historyczny imprezy. Została ona przeprowadzona zgodnie z zasadami militarnej turystyki kulturowej, tak modnej ostatnio w naszym kraju. Trasa rajdu wiodła z Kcyni sprzed GCKiB, w którym miał siedzibę sztab frontu północnego płk. K. Grudzielskiego w kierunku kcyńskiego dworca PKP i dalej przez Malice, Elizewo, Suchoręcz, Zabłocie, miejsca bezpośrednio związane z dramatycznymi walkami sprzed 100 lat: Szczepice, Czerwoniak, Drogą Pożarową Nadleśnictwa w Szubinie w kierunku Gromadna do Iwna.

     Tutaj, dzięki uprzejmości Sołtysa Iwna pana Wacława Mroczka, mogliśmy skorzystać z wiejskiej świetlicy. Zaprosiliśmy wszystkich na pieczone nad ogniskiem kiełbaski oraz gorącą herbatę i kawę. Dalej przez Łankowice powróciliśmy do Kcyni. Rajd zakończył się na kcyńskim rynku przy pamiątkowym obelisku poświęconym powstańcom wielkopolskim.

Autor: Redakcja