Społecznik roku Gminy Kcynia

    W tym roku odbyła się ósma edycja konkursu Rady Miejskiej w Kcyni, pod nazwą  „Społecznik roku Gminy Kcynia”. Jest to tytuł przyznawany osobie fizycznej, podejmującej nieodpłatne działania na rzecz mieszkańców oraz Gminy Kcynia. Kandydat nie zajmuje funkcji publicznej i kieruje się mottem: „Dawać innym i działać na rzecz innych bezinteresownie”. Do tegorocznej edycji zgłoszony został wychowawca Zakładu Poprawczego w Kcyni, Pan Jacek Maćkowski. Wniosek o przyznanie tytułu Społecznika Roku 2018 Gminy Kcynia dla Pana Jacka złożył Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni oraz Klub Aktywnego Seniora w Kcyni.

    Kapituła konkursu na swoim posiedzeniu, w dniu 11.02.2019 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski i postanowiła przyznać tytuł Społecznika Roku 2018 Gminy Kcynia Panu Jackowski Maćkowskiemu. Tytuł wręczono na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kcyni  w dniu 21.02.2019 r.

    Zgłaszając osobę Pana Jacka Maćkowskiego do tego zacnego tytułu, Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni uzasadnił swą decyzję w kilku punktach.

    Pan Jacek Maćkowski jest osobą od wielu lat szczególnie zaangażowaną w działania prospołeczne, mające na celu pomoc innym oraz realizację inicjatyw społecznie przydatnych i pożądanych. Charakteryzują go cechy szczególnie społeczne, Jest oddany idei i pasji pomagania innym. Podejmuje przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego, cieszy się ogólnym szacunkiem mieszkańców Kcyni, w tym wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni.

    We współpracy z GCKiB w Kcyni, Urzędem Miejskim w Kcyni i Zakładem Poprawczym w Kcyni, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Powstania Wielkopolskiego, promując miejsca historyczne gminy i regionu, zorganizował cykl prelekcji, wycieczek autokarowych, rowerowych i spływów kajakowych dla szerokiego grona mieszkańców miasta i gminy Kcynia.

    We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy i Parafią pw. św. Michała Archanioła w Kcyni, przeprowadził rewitalizację zieleni na zabytkowym Cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Kcyni.

    We współpracy z Komisją Rabiniczną ds. cmentarzy przy Naczelnym Rabinie Polski
w Warszawie, Zakładem Poprawczym w Kcyni i Urzędem Miejskim w Kcyni, przywrócił odnalezione macewy na Cmentarzu Żydowskim w Kcyni.

    W okresie letnim, we współpracy z Zakładem Poprawczym w Kcyni, organizował szkolenia kajakowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni oraz Gimnazjum w Mycielewie.

    Pan Jacek Maćkowski, podejmując wszelkie działania związane z promowaniem gminy i miasta Kcynia, organizowaniem wszelkich imprez kulturalno-oświatowych oraz tycho charakterze sportowo – rekreacyjnym, wykazuje się bardzo dużym stopniem determinacji i bezinteresowności. Wszelkie działania poprzedzone są głęboką analizą problemu oraz odpowiednim planowaniem, co świadczy o jego profesjonalizmie oraz przekłada się na zapewnienie porządku i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób biorących w nich udział.

Panie Jacku – dziękujemy i gratulujemy!

Autor: