Nowa sala odwiedzin

 

     Mając na uwadze ciągłe podnoszenie standardów pobytu wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, urządzona została dla nich i ich najbliższych nowa sala odwiedzin.

      Sala odwiedzin jest miejscem szczególnym. Tutaj wychowankowie, którzy niejednokrotnie przez wiele miesięcy nie jeżdżą do domów, spotykają się ze swoimi najbliższymi. Kontakty z rodziną odgrywają bardzo ważną rolę  w procesie readaptacji społecznej. Rodzina staje się często podstawowym łącznikiem nieletniego ze społeczeństwem i życiem, jakie toczy się poza placówką. Dla wielu wychowanków jest także źródłem oparcia w trudnym czasie rozłąki. Rozluźnienie bądź zerwanie więzi często potęguje trudności w odnalezieniu się w środowisku otwartym po opuszczeniu zakładu poprawczego.

     Obecnie w Zakładzie Poprawczym w  Kcyni wychowankowie będą mogli spotykać się z bliskimi w nowych, bardziej przestronnych warunkach. Wygospodarowano kącik wypoczynkowy, miejsce do wspólnego posiłku. Pomyślano również o najmłodszych. Dla nich został urządzony kącik rekreacyjny z zabawkami, klockami, kredkami, kolorowankami. Pozwoli to na konstruktywne spędzenie czasu z dziećmi, a jednocześnie umożliwi zaciśnięcie więzi rodzinnych. Salę wyposażyliśmy również w przewijak. Bezpośrednio przy sali widzeń znajduje się łazienka.

     Nowa sala odwiedzin ma być miejscem dającym wychowankom gwarancję zachowania prywatności, ale jednocześnie pozwalającym monitorować zachowania znajdujących się tam osób. Poszukano optymalnych rozwiązań. Połączono prawo do poszanowania prywatności z procedurami, wynikającymi  z konieczności przestrzegania zasad wynikających z faktu, że sala odwiedzin znajduje się w zakładzie poprawczym.

Autor: Redakcja