XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień

     Dnia 25.04.2019r. wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni,przygotowani przez panią pedagog Sylwię Gawrońską, uczestniczyli w XV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień, który corocznie organizowany jest w KPP w Nakle n. Notecią przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nakle n. Notecią, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nakle n. Notecią oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

     Celem konkursu jest:

  • promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej,
  • pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

     Wychowankowie z VII i VIII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów ze szkół powiatu nakielskiego odpowiadali na 40 pytań testowych, obejmujących zagadnienia m.in. Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, negatywnych skutków zażywania środków odurzających, kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, programów profilaktyki uzależnień, uzależnień behawioralnych.

     Do konkursu stanęło dwóch wychowanków naszej placówki: Patryk Chudzik i Rafał Orzechowski, którzy osiągnęli dobre wyniki. Choć nie zajęli czołowych miejsc, wykazali się  znaczną wiedzą z zakresu poruszanej tematyki. Za udział w konkursie otrzymali nagrodyksiążkowe.

     Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Autor: Redakcja