Przez żołądek do serca

     W  Zakładzie Poprawczym w Kcyni priorytetem jest przygotowanie wychowanków do życia poza placówką, zgodnie z obowiązującymi normami  społecznymi. Nie sposób zrealizować tego celu bez wyposażenia nieletnich w  kompetencje społeczne. Można to czynić na różne sposoby, a w naszej placówce wykorzystujemy szeroki wachlarz zajęć, umożliwiający zachodzenie interakcji społecznych. Każda z nich potencjalnie wpływa na budowanie wiedzy i zdobywanie doświadczeń o regułach relacji, podejmowania współpracy dla osiągnięcia założonego celu. Takim celem może być np. przygotowanie posiłku.

     Podczas zajęć o charakterze kulinarnym prowadzonych przez panią pedagog Sylwię Gawrońską i panią psycholog Violettę Urban, wychowankowie musieli podzielić się zadaniami i współpracować w ich realizacji, co wymagało  zgodnej komunikacji bez względu na psychiczne dyspozycje i  umiejętność odbioru informacji.  Tego typu działania to połączenie przyjemnego z pożytecznym. 

    Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze pozbawionej teoretyzowania i laboratoryjnej formuły odgrywania ról. Wspólnemu wykonaniu posiłku i jego spożywaniu towarzyszyły rozmowy dotyczące życiowych planów i obaw, które towarzyszą każdemu młodemu człowiekowi u progu samodzielnego życia. Nagrodą, jak zwykle w takich sytuacjach, były smakowite przekąski.

Autor: Redakcja