Rozstrzygnięcie konkursu „Chwila dla Moich Emocji”

     Zakład Poprawczy w Kcyni był organizatorem II Ogólnopolskiego konkursu dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich pt. „Chwila dla Moich Emocji”.

     Na konkurs zgłoszono 4 prace, które oceniono przede wszystkim w kontekście tematyki zwianej z emocjami. Dwie spośród złożonych prac nie zostały zatytułowane. Tym samym nie w pełni zostały dotrzymane warunki określone w regulaminie konkursu.

     19 czerwca 2019 r odbyła się narada jury, które uznało, że konkurs zostanie rozstrzygnięty bez wskazania miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie.

     Założeniem konkursu było przede wszystkim wyrażenie emocji za pomocą pracy plastycznej. Złożone prace wykonano z zaangażowaniem, plastycznie przedstawiają ciekawe formy.

     W efekcie przyznano wyróżnienia:

  • Patryk Seyda – ZP w Szubinie, opiekun Michalina Kontowicz,
  • Dawid Olszewski – ZP w Gdańsku – Oliwa, opiekun Andrzej Kowalski,
  • Denis Marczyński – ZP w Kcyni, praca pt. „Sport to moje emocje”, opiekun Tomasz Bodnar,
  • Mateusz Beyger – ZP w Kcyni, praca pt. „Gniew”, opiekun Maciej Kuźma.

     Wszystkim uczestnikom zostaną przekazane upominki i okolicznościowe dyplomy za udział w konkursie, a dla opiekunów poszczególnych placówek –  listy z podziękowaniem za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie.

 

Autor: Redakcja