Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

     Dnia 28.06.2019 r. w auli Zakładu Poprawczego w Kcyni odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Wychowanków, przybyłe bliskie im osoby oraz pracowników placówki przywitał Pan Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni Paweł Duda. Głos po nim zabrał Pan Kierownik Warsztatów Szkolnych Waldemar Mierzwiński. Panowie podsumowali miniony czas, życzyli zebranym udanego wypoczynku. W szczególny, serdeczny sposób odnieśli się do jednego z uczniów, który po uroczystości opuszczał placówkę w trybie art. 90 upn. Nieletni ten od wychowawcy i nauczyciela Pana Jacka Maćkowskiego otrzymał symboliczny prezent – wędkę.

     Kilkoro uczniów zostało wyróżnionych, otrzymali nagrody i dyplomy w kategoriach:

– najlepszy uczeń,

– najlepszy uczeń w zawodzie,

– najaktywniejszy czytelnik,

– najaktywniejszy uczestnik kółka zainteresowań z j. polskiego.

     Podczas uroczystości nie zabrakło występu artystycznego uczniów. Dwóch z nich zaprezentowało dwie piosenki własnego autorstwa. Szczere, mądre teksty poruszyły obecnych; nie obyło się bez chwili refleksji. Występ Bartka i Miłosza został nagrodzony gromkimi brawami.

       Pani Lidia Kozłowska-Rusin, jako koordynatorka uroczystości, przygotowała prezentację multimedialną (fotograficzno-muzyczną) z działalności szkół i warsztatów szkolnych, internatu, zespołu diagnostyczno-korekcyjnego. Pokaz uwidocznił różnorodność i szeroki zakres inicjatyw zorganizowanych dla nieletnich w minionym roku szkolnym; wprawił w dobry nastrój każdego obecnego na sali. Prezentację kończyły życzenia dla wychowanków oraz przesłanie: „Każdy koniec daje szanse na nowy początek!”.

     Po „części oficjalnej” wychowankowie, ich bliscy oraz pracownicy placówki spędzili miło czas przy słodkim poczęstunku…

 

Autor: Redakcja