IV Rajd Rowerowy „Duchom Września” z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

      7 września 2019 roku zorganizowany został IV Rajd Rowerowy „Duchom Września” z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej przypadającej w 2019 r. Zakład Poprawczy w Kcyni wspólnie z Urzędem Miejskim w Kcyni oraz Szkołą Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni i Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni zorganizowali rajd dla mieszkańców Kcyni i okolic.  Mimo deszczowej pogody wzięło w nim udział 30 entuzjastów aktywnego wypoczynku z naszej gminy. Trasa przechodziła przez miejsca związane z tragicznymi wydarzeniami sprzed 80 lat. Rajd ten jest jednym z elementów programu wychowawczego pt: „Archeologia Żywa” realizowanego w naszej placówce wspólnie przez pracowników i wychowanków.

     Rajd zaczęliśmy oficjalnym rozpoczęciem, w którym wzięli udział Pan Paweł Duda Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni oraz Pan Michał Poczobutt Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni.   Spotkanie odbyło się przy budynku „B” Szkoły Podstawowej w Kcyni (w 1939 r. niemieckiej Albert Durer Schule), obok którego na starym zabytkowym cmentarzu znajduje się bezimienna zbiorowa mogiła ofiar II wojny światowej. Sprawnie przejechaliśmy ulicami Kcyni, zabezpieczani przez policjantów z kcyńskiego komisariatu. Dojechaliśmy do Grocholina, gdzie chwilę zatrzymaliśmy się przy zabytkowym pałacu niemieckiego rodu von Treskov – lojalnych obywateli II Rzeczypospolitej. Byli to aktywni działacze mniejszości niemieckiej, którzy we wrześniu 1939 r. organizowali i kierowali aparatem represji wobec polskich sąsiadów w samej Kcyni i jej okolicach.

     Po dojechaniu do Dobieszewka obejrzeliśmy inscenizację historyczną poprowadzoną przez rekonstruktorów z Kcyńskiego Stowarzyszenia Historycznego. W ubiegłych miesiącach podjęło się ono działań mających na celu przywrócenie lub bardziej uczytelnienie militarnego charakteru tego miejsca. Następnie zwiedziliśmy elementy ufortyfikowanego w 1939 r. punktu oporu 26 Łowickiej DP z Armii Poznań składający się z pięciu żelazobetonowych umocnień. Wielkim zainteresowaniem młodych widzów cieszyło się umundurowanie oraz uzbrojenie żołnierzy, tak polskich jak i niemieckich, prezentowane przy rekonstruowanych bunkrach i schronach. Wyraźnie dało się odczuć napięcie i wzruszenie wśród młodzieży, gdy oglądała efektowne sceny walki. Przeszłość tego miejsca odwoływała się nie tylko do naszego rozumowego poznania, lecz wywoływała nastroje zadumy, zachwytu, grozy i dumy, gdy uświadamialiśmy sobie zdarzenia, które rozgrywały się 80 lat temu w tym miejscu, jak i w całym kraju, a o których nie można zapomnieć.   

     Wracając do Kcyni przejechaliśmy przez Chwaliszewo, w którym mieszkał Michał Szulczewski – powstaniec wielkopolski, polityk i działacz społeczny, poseł na sejm II Rzeczypospolitej, zamordowany przez niemieckich oprawców 24 listopada 1939 r. w Żninie. Kolejnym punktem rajdu były Sierniki, gdzie mogliśmy zobaczyć pałac Edwarda Mieczkowskiego – także powstańca wielkopolskiego, komendanta wojennego miasta Kcyni w 1919 r.

       Warto aktywnie poznawać przeszłość naszej ziemi przy każdej dostępnej formie wypoczynku i rekreacji. Szczególnie cieszy tak duża obecność dzieci i młodzieży (mimo silnie padającego deszczu). Była to doskonała szansa dla kształtowania wśród niej postaw patriotycznych i odpowiedzialnych za los naszego narodu i państwa.  

Autor: Redakcja