Zajęcia z ratownictwa wodnego w Aquaparku w Wągrowcu

    Dnia 17.09.2019 r. wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni pod opieką wychowawcy Z. Kowalewskiego rozpoczęli udział w cyklu zajęć na basenie. Podnoszą one umiejętności z ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia z ratownictwa wodnego prowadzone są przez instruktora w Aquaparku w Wągrowcu, natomiast nauki pierwszej pomocy przedmedycznej udziela ratownik medyczny R. Nowicki w Zakładzie Poprawczym w Kcyni. 

    Szkolenie wychowanków z umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia nad wodą dodatkowo rozwija umiejętności i zainteresowania nieletnich, a także zachęca do aktywnego trybu życia, wskazując akceptowane społecznie sposoby spędzania czasu wolnego.

     Zajęcia odbywają się  zgodnie z założeniami projektu oddziaływań wychowawczych: „Trzymaj formę”, realizowanego w Zakładzie Poprawczym w Kcyni.

Autor: Redakcja