Dzień Chłopaka

     W roku szkolnym 2019/2020 (z częstotliwością raz/dwa razy w miesiącu) w placówce, obchodzone będą „dziwne święta” wg kalendarza świąt nietypowych. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Pani Lidia Kozłowska-Rusin. Wspólnie z Panią Anną Zakrzewską, będą organizować obchody świąt, które nierzadko wywołają na twarzach wychowanków i pracowników uśmiech, zdziwienie, zaskoczenie, radość…

     Inicjatywę rozpoczęto od Dnia Chłopaka – sympatycznego święta niemającego zbyt długiej tradycji, o genezie i historii nie do końca jasnej… Dla pań pracujących w placówce było jednak wiadome, że w tym dniu nie mogą zapomnieć o wychowankach i kolegach
z pracy.

     Wychowankowie zostali zaskoczeni drobnym upominkiem i życzeniami. Na tablicach informacyjnych w placówce zamieszczono życzenia dla „starszych chłopaków” – Panów Dyrektorów, Kierowników, nauczycieli, wychowawców, pracowników ochrony, pracowników administracji i obsługi. Nieletni i pracownicy otrzymali tematyczne ulotki (warto wspomnieć, że ta forma będzie towarzyszyć każdemu z planowanych obchodów świąt nietypowych w zakładzie).

     Mamy nadzieję, że takie inicjatywy wpłyną na integrację całej społeczności placówki. Dlatego już w październiku obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.

 

Autor: Redakcja