Wspólne prace na zabytkowym cmentarzu w Kcyni

     W dniach 24, 25 i 31 października bieżącego roku, dzięki współpracy z Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Kcyni, z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni oraz z proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni, udało się zorganizować trzydniową akcję sprzątania zabytkowego cmentarza w Kcyni przy ulicy Nakielskiej. Wzięła w niej udział liczna grupa nauczycieli i uczniów kcyńskiej szkoły podstawowej oraz grupa pracowników i wychowanków naszego zakładu. Pomagając sobie nawzajem oczyściliśmy główną alejkę cmentarną, grób kosynierów kcyńskich z 1848 r., zbiorową mogiłę ofiar wojny 1939-45, otoczenie mauzoleum państwa Mieczkowskich oraz grobowiec Jana Czochralskiego.

     Cmentarz w Kcyni jest nasycony symboliką, pozwalającą uprzytomnić istotę braterstwa w obliczu śmierci. Przekazuje podstawowe wartości chrześcijańskiej religii. Kształtuje wrażliwość na estetykę sztuki i otaczające nas piękno zastygłe w kamieniu. Przypomina o przeszłości naszego regionu, narodu. Często jest on wykorzystywany przez wychowawców naszego zakładu w kształtowaniu pozytywnych cech: ludzkich i obywatelskich wśród naszych wychowanków. Szczególnie ma to miejsce w czasie prac porządkowych wykonywanych przez wychowanków wspólnie z młodzieżą ze środowiska otwartego. Na podłożu historyczno-krajoznawczym buduje się poczucie pewnej wspólnoty, przypominając o łączącej nas tożsamości, poczuciu patriotyzmu i tolerancji. Nekropolia ta jest obszarem, który wymusza określone formy komunikacji międzyludzkich, nacechowanych empatią, współczuciem i tolerancją. To przestrzeń kultury i spotkań współczesności z przeszłością, między żywymi a umarłymi. Miarą sposobu, w jaki stykają się współczesność z przeszłością na tym cmentarzu, jest stosunek do niego nas – mieszkańców Kcyni dzisiaj. Na przykład sposobu dbania o czystość na jego terenie…

     Wychowankowie naszego zakładu z dużym zaangażowaniem włączają się każdorazowo w prace na tej nekropolii. Można na niej przeprowadzić żywą lekcję historii naszej małej ojczyzny, kształtować postawy patriotyczne a także zrealizować wiele celów programu wychowawczego pt: Archeologia Żywa.  

Autor: Redakcja