Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

„Kcyńskie nekropolie – milczący świadkowie patriotyzmu mieszkańców” 

     W dniu 16 listopada 2019 r. zebrało się Jury Gminnego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez Zakład Poprawczy w Kcyni oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. K Prillowej w Kcyni. Konkurs odbył się z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Kcynia. Przyjmowane były  tylko prace indywidualne. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu,  kształtowanie szacunku do roli, jaką spełnili mieszkańcy naszej okolicy w dziejach całego narodu, poczucia świadomości narodowej  i szacunku wobec własnego państwa. Tematyka obejmowała ramy plastyczne, idee i samodzielną interpretację dotyczącą rozumienia patriotyzmu, jego przejawów i postaw. Tematyka obejmowała następujące obszary :

  • „ Nekropolie kcyńskie – miejsca zapisane w naszej pamięci”
  • „ Kcynianie dla Niepodległej  Polski – 1918-2019”.

     Oceniane prace zostały wykonane w różnych technikach malarskich i wykazały dużą wiedzę młodzieży o wydarzeniach związanych z naszą miejscowością.

  1. miejsce uzyskał Denis Marczyński za pracę pt. „Bój pod Szczepicami z 3 II 1919 r.”
  2. miejsce zdobyła Anna Łożyńska za pracę pt. „Portret Klary Prillowej”
  3. miejsce zdobyła Marysia Kwiatkowska za pracę pt. „Kcyńskie Nekropolie”.

     Decyzją Jury przyznano Wyróżnienie Adamowi Przybyszowi za pracę pt: „Zapomniana bitwa o Kcynię 8 maja 1848 r.”

    Rozdanie nagród ufundowanych przez Zakład Poprawczy w Kcyni odbyło się 22 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni. Poprzedziła je prelekcja historyczna pt. „Zapomniani Żołnierze Niepodległości”, przygotowana przez wychowanków i pracowników naszego zakładu dla mieszkańców Kcyni i okolic.

Autor: Redakcja