Spotkanie historyczne w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

     22 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w spotkaniu historycznym w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Odbyło się z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Organizatorami tego spotkania byli: Dyrektor GCKiB im. K. Prillowej w Kcyni,  Dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni, Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki w Kcyni przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz Koło Turystów Górskich im. Klimka Bachledy.

     Spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej zebrani w GCKiB w Kcyni mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w prelekcji historycznej pt.  „Zapomniani Żołnierze Niepodległości”. Prezentację multimedialną przygotował, pod kierunkiem wychowawcy wychowanek naszego zakładu:  Adam Przybysz. Zebrani zapoznali się z dramatycznymi losami oddziałów polskich walczących u boku armii rosyjskiej w czasie pierwszej wojny światowej. Najpierw przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom, a później przeciwko zrewoltowanej i ogarniętej bolszewickim amokiem armii rosyjskiej. Na koniec tej części słuchacze poznali związki Wielkopolski z losami żołnierzy walczących na bezkresnych obszarach Rosji oraz wpływ oficerów polskich z armii rosyjskiej na kształt formującej się Armii Wielkopolskiej w 1919 r.

     W drugiej części spotkania ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, współorganizowanego przez Zakład Poprawczy w Kcyni i Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej  w Kcyni  z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Pani Dyrektor GCKiB, dziękując młodzieży szkół z terenu naszej gminy za udział, rozdała nagrody laureatom. Pierwsze miejsce zdobył uczeń Szkoły Branżowej I stopnia – Denis Marczyński za pracę pt. „Bój pod Szczepicami”. Wyróżnienie uzyskał Adam Przybysz  za pracę pt. „Zapomniana bitwa o Kcynię 8 maja 1848 r.

     W trzeciej części wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Ta część wyraźnie przypadła do gustu naszym wychowankom. Gdy zauważyli entuzjazm, z jakim seniorzy śpiewali nieznane im wcześniej pieśni, aktywnie i z charakterystycznym  dla siebie zaangażowaniem włączyli się w wspólne śpiewanie.

     Na zakończenie, dziękując wszystkim za udział w spotkaniu, pani Dyrektor GCKiB w Kcyni zaprosiła wszystkich do udziału w następnych imprezach turystycznych i kulturalnych organizowanych wspólnie z Zakładem Poprawczym w Kcyni w przyszłym roku.

Autor: Redakcja