Sprawozdanie z cyklu zajęć z ratownictwa wodnego

     W ramach realizacji założeń programu wychowawczego „Trzymaj formę” wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących ratownictwa wodnego.

     W ramach szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego dwóch wychowanków M. Czubachowski oraz R. Orzechowski, uczestniczyło w 10-cio godzinnym szkoleniu, prowadzonym przez instruktora pływania na basenie w Wągrowcu. Dzięki profesjonalnie prowadzonym zajęciom nieletni mieli możliwość rozwijać umiejętność pływania i doskonalić elementy ratownictwa wodnego.  Szkolenie zorganizowane dla wychowanków placówki trwało od września bieżącego roku i zakończone zostało egzaminem sprawdzającym umiejętności nieletnich. Nabyte przez wychowanków umiejętności zostaną wykorzystane do szkolenia pozostałych nieletnich podczas wyjazdów na basen.

    Zgodnie z harmonogramem zajęć i planów pracy resocjalizacyjnej w dniu 23.10.2019 roku wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych nt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zajęcia zakończone zostały wykonaniem gazetki tematycznej, która wyeksponowana została w grupie wychowawczej.

    W dniu 22.11.2019 roku podczas zajęć nieletni uczestniczyli w  szkoleniu z zakresu pomocy przedmedycznej, w szczególności wobec osób zagrożonych utonięciem, prowadzonym przez ratownika medycznego R. Nowickiego.

      Rozwijanie wiedzy, umiejętności i nawyków nieletnich, dotyczących ratownictwa wodnego nadal rozwijane jest podczas organizacji szeregu imprez organizowanych w  środowisku otwartym:  wyjazdy na basen, udział i organizacja spływów kajakowych, wyjazdy nad jezioro.

Autor: Redakcja