Sprawozdanie z przebiegu kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy „Jestem mądry – nie biorę”

     Kampanię profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni w listopadzie 2019 roku. 

     W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi wychowankom, szczególnie borykającym sięz problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, na indywidualne i społeczne skutki zażywania, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

    W ramach kampanii  zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień.

    W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni  przeprowadzono zajęcia grupowe: „Jestem mądry – nie biorę”. Narkotykom i dopalaczom mówię nie! Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, która wyeksponowana została grupie II.

    W ramach kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzono konkurs plastyczno-muzyczno-literacki pt. „Jestem mądry – nie biorę”. Pierwsze miejsce w konkursie zajął wychowanek Adam Przybysz (plakat), drugie miejsce zajął wychowanek Denis Marczyński (plakat), trzecie miejsce zajął wychowanek Miłosz Czubachowski (wiersz). Prace nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

     Wychowankowie, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy zostali nagrodzeni, co miało dodatkowo pozytywny wpływ na postawy moralne nieletnich.

                                                                                               Wychowawcy prowadzący:

  1. Z. Kowalewski
  2. P. Zbylut

Autor: Redakcja