„W pułapce złudzeń”

     Dnia 24.01.2020 r., w ramach prowadzonych programów profilaktycznych, w Zakładzie Poprawczym w Kcyni odbyło się spotkanie z Łukaszem „Bacą” Backilem, który wygłosił prelekcję o charakterze uzależnień. Zaproszony gość w sposób otwarty i bezpośredni prezentował wychowankom placówki swoje doświadczenia dotykające problemów dzisiejszej młodzieży. Sam, zawsze wolny od nałogów, częstokroć był świadkiem, jak źle dokonywane wybory i źle pojęta wolność niszczyła młode życie – pełne planów i marzeń. Gość propagował zdrowy styl życia, szukanie celu, który pozwoli na realizację siebie bez ryzyka uzależnień.

     Wygłaszany „alfabet” problemów przeplatany był autorską muzyką „Bacy”, który specjalizuje się na co dzień w muzyce durms&bass, techno-trance i breat. Jego utwory służą częstokroć jako podkłady muzyczne dla wielu zespołów hip-hopowych.

     Spotkanie wywołało wiele tematów do dyskusji dotyczących niebezpieczeństwa dopalaczy, narkotyków, bezmyślności pogrążania się w nałogach. Problemy te stanowić będą podstawy do dalszej pracy z pedagogiem w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Autor: Redakcja