Ślady łap zmienią nam serce

     Pracownicy placówki nieustannie poszukują ciekawych i innowacyjnych form pracy z wychowankami. I tak w styczniu rozpoczęła się realizacja jednego z programów profilaktyczno-terapeutycznych pn. „Ślady łap zmienią nam serce” – wdrażanie do zachowań empatycznych i prospołecznych z elementami dogoterapii i wolontariatu. Autorkami programu są panie pedagog, psycholog i nauczycielka języka polskiego – Sylwia Gawrońska, Violetta Urban, Lidia Kozłowska-Rusin. Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest pobudzanie nieletnich do zachowań prospołecznych, rozwój ich kompetencji społecznych w oparciu o obcowanie ze zwierzętami.

   31 stycznia wychowankowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach poprowadzonych przez wykwalifikowaną kynoterapeutkę (na co dzień także trenerkę psów oraz hodowcę). Towarzyszyły jej dwa odpowiednio wyselekcjonowane, wyszkolone, certyfikowane psy – labradorki Roca i Malina (wyróżniające się łagodnością, cierpliwością, przyjaznym nastawieniem do ludzi).

     Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze; dostarczyło wychowankom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z czworonogami. Nasz gość opowiedział m.in. o istocie kynoterapii, o doświadczeniu i charakterze psów, z którymi pracuje. Zarysował również tematykę zajęć (odbywać się one będą średnio dwa razy w miesiącu), podczas których przekaże m.in. wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się przy psie, tresury, dostrzegania potrzeb zwierzęcia.

     Czekamy już na kolejne spotkanie z Rocą i Maliną – mając nadzieję na otwarcie wychowanków na nowe doświadczenia, rozładowanie napięć; dostarczenie radości i uśmiechu.

    Warto wspomnieć, że założenia programu Ślady łap zmienią nam serce (…) w dalszych fazach jego realizacji mają obejmować także wolontariat nieletnich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Autor: Redakcja