Uczymy się patriotyzmu i szacunku dla Polski pracując na zabytkowym cmentarzu w Kcyni

     6 lutego 2020 r., realizując cele i zadania programu wychowawczego pt: „Archeologia Żywa”, wzięliśmy udział w pracach renowacyjnych na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Nakielskiej w Kcyni. Pan Dyrektor Zakładu Poprawczego umożliwił wykorzystanie do tych prac narzędzi oraz urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów szkolnych. Zakres oraz sposób wykonania tych prac został uzgodniony z pracownikami Wojewódzkiej Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy oraz z proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni.

    Pod okiem wykwalifikowanego pracownika naszego zakładu jeden wychowanek pracował przy konserwacji płotu. Zadanie to polegało na pospawaniu elementów, które w wyniku działania czasu i warunków atmosferycznych uległy zniszczeniu, co groziło przewróceniem się całego ogrodzenia. W tym czasie drugi wychowanek, wspólnie z panem wychowawcą oczyszczali zarośnięte wiciokrzewami zabytkowe pomniki. Głęboko zakorzenione, długie pędy oplatały te pomniki szczelną siecią. Aby zachować je dla dalszych pokoleń i nie dopuścić do ich rozkruszenia należało je oczyścić z jakiejkolwiek roślinności. Następnie ustawili oni powywracane elementy innych pomników tym samym przywrócili pierwotny ich wygląd. Chłopcy pracowali z wielkim zaangażowaniem, co spotkało się z uznaniem i miłymi komentarzami przechodzących i na chwilę zatrzymujących się mieszkańców naszego miasta.

     Nasze zaangażowanie w ratowanie tej naszej regionalnej nekropoli ma już kilkuletnią tradycję i dzięki wsparciu różnych ludzi dobrej woli oraz życzliwości instytucji samorządowych oraz placówek oświatowych powoli przywracany jest jej blask i charakter.  Cmentarz ten, jak rzadko który na terenie naszej gminy pełny jest symboli budujących poczucie patriotyzmu jak i tolerancji, przypominając o naszych wielokulturowych korzeniach. Jest on przestrzenią, na której spotkało się dziedzictwo naszej małej ojczyzny. Pochowani tutaj zostali:  powstańcy wielkopolscy z 1848 r. oraz z 1919 r., pomordowani przez niemieckiego okupanta mieszkańcy Kcyni i okolic polskiej i żydowskiej narodowości, spolonizowani koloniści niemieccy z XIX wieku, działacze społeczni i naukowcy.  Obowiązek dbania o tę nekropolię wynika z wewnętrznej potrzeby, wręcz moralnego obowiązku kultywowania ich pamięci. Istotne  jest, aby przechodząc przez bramę cmentarną, zdawać sobie sprawę, że wkraczamy w przestrzeń, która ma odmienne znaczenie i na której obowiązują określone wartości, zachowania ciszy, skupienia, stylu bycia czy modlitwa.

Autor: Redakcja