Lutowe święta nietypowe

     W lutym, zgodnie z przyjętym planem imprez wg kalendarza świąt nietypowych, w placówce obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (01.02.) oraz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21.02.).

     Dzień Bezpiecznego Internetu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wychowankowie wzięli udział w zajęciach propagujących świadome, mądre i rozważne korzystanie z zasobów on-line. W tym celu pomocne były materiały edukacyjne udostępnione na stronie MEN-u. Rozmawialiśmy m.in. o znaczeniu Internetu we współczesnym świecie, o zagrożeniach w sieci, netykiecie, „siecioholiźmie”, netgeneracji, hejcie, cyberzagrożeniach i cyberszansach… Warto dodać, że edycja DBI w 2020 r. organizowana była pod hasłem „Działajmy razem!” – zwracającego szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa on-line.

     Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przyświecały nam słowa K. Dmochowskiego: „A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą!”. W ramach obchodów tego „święta” nauczycielka języka polskiego zorganizowała dla wychowanków tematyczne konkursy. Podczas lekcji nie zabrakło dyskusji nt. ochrony różnorodności i poprawności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Rozmawialiśmy również o wyjątkowości naszego języka, ciekawostkach, faktach i mitach z nim związanych. Chętni mierzyli się z „łamańcami językowymi” – tekstami przepełnionymi trudnymi do wyartykułowania słowami. Warto dodać, że wcześniej (18 lutego) – w ramach obchodów tego dnia – wychowankowie placówki mieli okazję brać udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy z językowym autorytetem wielu Polaków – z Panem Profesorem Jerzym Bralczykiem,

     Ww. inicjatywy były w placówce odpowiednio rozreklamowanie – poprzez ogłoszenia i tematyczne ulotki, przybliżające w przystępny i ciekawy sposób dany dzień. W DJO nie zabrakło również słodkiego poczęstunku… Obchody świąt nietypowych koordynują w placówce Panie Lidia Kozłowska-Rusin i Anna Zakrzewska.

Autor: Redakcja