Świadome dbanie o środowisko

    Dnia 5 marca 2020 r. wychowankowie naszego zakładu, w ramach realizacji programów profilaktyczno – terapeutycznych, razem z p. Lidią Kozłowską – Rusin i p. Sylwią Gawrońską odbyli wycieczkę edukacyjną do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kcyni.

     Podczas tegoż spotkania nieletni uczestniczyli w rozmowie na temat argumentów przemawiających za segregacją śmieci. W dzisiejszym świecie ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym zagadnieniem. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów. Recykling umożliwia nam ponadto wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różnego typu. Wychowankowie dowiedzieli się, że wiele z rzeczy uznawanych za odpady jest  możliwe od odzyskania i przedstawia rzeczywistą wartość finansową. Ponadto konsekwentna segregacja odpadów pozwala na to, by stopniowo  unikać sytuacji, kiedy to niebezpieczne substancje trafiają do gleby czy wody pitnej.

    Segregacja odpadów to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, ale także sposób na naprawdę ogromne oszczędności. Śmieci produkowane przez nas każdego dnia to doskonałe źródło tzw. surowców wtórnych, czyli takich, które można wykorzystać ponownie. Opakowania wykonane z metalu, szkła, tektury, tworzyw sztucznych – wszystkie można stosunkowo łatwo przetworzyć. Wychowankowie uczyli się w jaki sposób segregować odpady – co do worków niebieskich, żółtych, zielonych i brązowych, a co to są odpady zmieszane.

     Kierownik PSZOK w Kcyni poinformował wychowanków o skali odbioru odpadów na terenie naszej gminy. Mieli oni również okazję zobaczyć, w jaki sposób segreguje się odpady oraz jak przygotowuje się je do wywozu. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli w przyszłości nam wszystkim lepiej i odpowiedzialniej dbać o nasze najbliższe środowisko.

 

Autor: Redakcja