Nowy gabinet zajęć indywidulanych

     Zakład Poprawczy w Kcyni wciąż zmienia się i rozwija. Tym razem Dyrektor placówki w Kcyni podjął decyzję o unowocześnieniu pomieszczeń pracy zespołu diagnostyczno – korekcyjnego.

     Do tej pory praca z wychowankami odbywała się w gabinecie zajmowanym przez członków zespołu oraz w pomieszczeniach pracowni socjoterapeutycznej. Obecnie do dyspozycji pracowników i wychowanków został oddany gabinet zajęć indywidualnych.

     Gabinet został wyposażony w nowoczesny sprzęt – meble, maty relaksacyjne oraz sprzęt audio. Gustowne bibeloty i elementy dekoracyjne nadały pomieszczeniu bardziej ciepły i domowy klimat. Na pewno będzie to służyło wychowankom, którzy w tak przygotowanym pomieszczeniu będą przepracowywać często dla siebie trudne sfery własnych doświadczeń. Zapewni im lepszy komfort psychiczny i pozwoli zagwarantować indywidualny charakter spotkania.

     Klimat takich zajęć to nie tylko ludzie, ich otwartość na rozmowy i gotowość do pracy na emocjach. Na całokształt spotkań ma na pewno wpływ otoczenie w jakim się zajęcia odbywają. Ufamy, że nowa odsłona gabinetu zajęć indywidualnych to świetnie zagwarantuje.

Autor: Redakcja