Zajęcia terenowe dla studentów Instytutu Geografii i Turystyki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

     W dniu 6 lipca 2020 r. pracownicy naszego zakładu, współpracując z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi Instytutu Geografii i Turystyki bydgoskiego Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, zorganizowali zajęcia terenowe dla studentów I roku. Dotyczyły one bezpieczeństwa w czasie organizacji imprez kajakowych. Zajęcia te udało się zorganizować dzięki  wsparciu Dyrektora Zakładu Poprawczego w Kcyni, który udostępnił sprzęt i wyposażenie zakładowej bazy kajakowej oraz współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół im St. Staszica w Nakle nad Notecią. Pomógł on wynająć kajaki z Przystani Nakielskiej oraz zmobilizował uczniów tej placówki, doświadczonych kajakarzy, do udziału w  imprezie. Dzień wcześniej wychowankowie naszego zakładu, pod kierunkiem wychowawcy i pracownika ochrony, przygotowali sprzęt kajakowy potrzebny do efektywnego przeprowadzenia zajęć ze studentami.

     Grupa spotkała się nad rzeką Brdą przy kładce w rejonie hydroelektrowni na Opławcu w Bydgoszczy. Zajęcia terenowe poprowadzili pracownicy naszego zakładu,  Instruktorzy Kajakarstwa Polskiego Związku Kajakowego, którzy już od trzech lat szkolą studentów tego uniwersytetu w dziedzinie bezpiecznego uprawiania kajakarstwa. Po omówieniu warunków bezpieczeństwa, zasad zachowania się na wodzie i w kajakach, wyznaczeniu osób funkcyjnych, ustaleniu szyku w czasie spływu, zeszliśmy na wodę. Okazało się, że wielu spośród studentów pierwszy raz siedziała w kajakach. Wymagało to umiejętnego instruktażu i wsparcia, aby oni właśnie jak najszybciej opanowali podstawowe zasady manewrowania kajakami na rzece.  W roli tej doskonale sprawdziły się uczennice ZS im. St. Staszica, wspierane przez Pana Mariusza i Panią Basię.  Pierwszy strach i obawy wielu spośród młodych adeptów turystyki kajakowej szybko zniknęły, gdy zauważyli, jak troskliwą i fachową opieką zostali otoczeni. Ich pewność tak wzrosła, że po dopłynięciu do przystani wodniackiej przy WSG w Bydgoszczy, niektórzy chętnie wzięli udział w  zainscenizowanych elementach ratownictwa kajakowego.

     Zajęcia te realizowane od trzech lat we współpracy z Instytutem Geografii i Turystyki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, są elementem  realizowanego w naszej placówce programu wychowawczego pt. „Bezpieczne Kajakarstwo”. Program ten przygotowuje wychowanków do odpowiedzialnych zachowań w środowisku otwartym. Dbając o bezpieczeństwo innych w czasie imprez kajakowych, wykazują się oni dojrzałością, otwartością na problemy innych, taktem w czasie udzielania pomocy i zaradnością. 

Autor: Redakcja