Kampania antynikotynowa „Dziękuję, nie palę”

   

     Kampanię antynikotynową realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przez okres dwóch miesięcy, we wrześniu i październiku 2020 roku. W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi wychowankom, szczególnie borykającym się z problemem uzależnienia od dymu tytoniowego, na indywidualne i społeczne skutki palenia, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

     W ramach kampanii antynikotynowej zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od nikotyny. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach o tematyce antynikotynowej. W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przeprowadzono następujące zajęcia grupowe i edukacyjne:

  • Skutki palenia papierosów? Jak rzucić palenie? Formy i metody zerwania z nałogiem. Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą nikotynizmu, która wyeksponowana została w świetlicy grupy II.
  • Ile pieniędzy tracę paląc papierosy? W ramach kampanii antynikotynowej przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody. Prace plastyczne nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

     W ramach kampanii antynikotynowej powołano: „Klub świeżego oddechu” mobilizujący wychowanków do ograniczenia i zerwania z nałogiem palenia papierosów. Trwałym efektem tej próby był pozytywny wpływ na atmosferę panującą w grupie wychowawczej, jak również wyraźne zmotywowanie do wysiłku własnego wychowanków w celu poprawy ich stanu zdrowia. Wychowankowie, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii antynikotynowej nagrodzeni zostali nagrodami, co miało dodatkowy pozytywny wpływ na postawy moralne.

Wychowawca prowadzący: Z. Kowalewski

Autor: Redakcja