Prace rewitalizacyjne na zabytkowym cmentarzu w Kcyni

     To już tradycja, gdy wychowankowie naszego zakładu angażują się w prace porządkowo-rewitalizacyjne na zabytkowym cmentarzu w Kcyni przy ulicy Nakielskiej. Współpracując z proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Kcyni, wychowankowie realizują zadania i cele programu wychowawczego „Archeologia Żywa”.

   16 i 27 października oraz 6 listopada pracowaliśmy, usuwając opadłe liście i gałęzie z alejek cmentarnych. Wychowankowie z wielką starannością i troską uprzątnęli bezimienne mogiły bohaterów walk o polskość naszej ziemi. Tych, co polegli w czasie Wiosny Ludów w 1848 r. i tych zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Ze względu na reżim sanitarny nie mogliśmy pracować wspólnie z uczniami okolicznych szkół, lecz umożliwiło to bardziej intymny kontakt ze sztuką sepulkralną, jej symboliką, ekspresją. Wychowankowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wyjaśnień wychowawcy a także konserwatorów zabytków, dotyczących oglądanych zabytków oraz informacji dotyczących pochowanych na tej nekropolii osób. Mogliśmy zajrzeć do wnętrza mauzoleum państwa Mieczkowskich i zobaczyć, w jaki sposób chowano zmarłych w minionych wiekach. Pomogliśmy konserwatorom ustawić rozsypujące się trumny. Dziękując nam, z uznaniem wyrażali się o ogromie prac, jaki wykonali wychowankowie naszego zakładu na tym cmentarzu.

     Wychowankowie są dumni z tego, że dzięki ich pracy i zaangażowaniu cmentarz ten został „przywrócony do życia”, że udało się go posprzątać i stał się istotnym elementem krajobrazu historycznego Kcyni. Doświadczenie, jakie uzyskają tutaj w Kcyni, pozwoli im dostrzegać podobne miejsca w swoich stronach i zacząć się identyfikować ze swoimi małymi ojczyznami, stając się odpowiedzialnymi obywatelami.  

Autor: Redakcja