Serce dla potrzebujących dzieci

     W związku z ogłoszoną na rok szkolny 2020/2021 „Zakręconą akcją”, w czasie której zbierane są nakrętki dla potrzebujących dzieci, Zakład Poprawczy w Kcyni otrzymał od sponsora piękne „serce”.

     Zakład IBIS z Szubina przekazał placówce piękny pojemnik na nakrętki, w kształcie serca. Stanął on przez budynkiem głównym Zakładu Poprawczego w Kcyni. Ma przypominać wychowankom i pracownikom, że dobro wraca, a pomoc potrzebującym może być bezinteresowna i często nie wymaga wielkiego wysiłku.

     Montaż serca jest jednym z kolejnych przedsięwzięć, w które zaangażowała się nasza placówka. Stanęliśmy w jednym szeregu z całą armią dobrych serc. W czerwcu braliśmy udział w akcji Chellenge dla Celinki. Udało się zebrać dla niej kwotę 1.075,50. Wychowankowie nagrali w naszym studio dla niej swoisty hymn i czekamy na jego premierę. Ponadto na bieżąco wykonują różnego rodzaju prace, które regularnie są wystawiane na licytacjach dla Celinki. Prace te cieszą się zainteresowaniem i zasilają konto dziewczynki. Tak dużo jednak wciąż brakuje. Działania wychowanków są koordynowane przez Panią Sylwię Gawrońską i Panią Lidię Kozłowską – Rusin.

     Mamy nadzieję, że „Serce” szybko zapełni się nakrętkami, które przekażemy na Celinkę z Szubina, naszą małą wojowniczkę, której los nie pozostaje nam obojętny.

Autor: Redakcja