O obchodach Narodowego Święta Niepodległości w ZP w Kcyni słów kilka…

     Wychowankowie placówki czynnie włączyli się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

    Uczniowie wraz z nauczycielem historii przyozdobili szkolny hol okolicznościowymi banerami, a razem z nauczycielką języka polskiego wykonali gazetkę tematyczną w klasie.

    Szkoła podstawowa przyłączyła się do akcji „Szkoła do hymnu” – dnia 10 listopada o symbolicznej godz. 11:11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym dniu odbyła się też tematyczna lekcja j. polskiego, podczas której przypomnieliśmy sobie historię tekstu J. Wybickiego, a także odbyliśmy wirtualną podróż do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

     Chętni uczniowie ze szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia wzięli udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości (w systemie on-line), zorganizowanym przez serwis dyktanda.pl. Przedsięwzięcie miało odbyć się 11 listopada, jednakże z uwagi na wielkie zainteresowanie akcją, wystąpiły kłopoty techniczne (awaria serwerów) i swoją znajomością ortografii wykazaliśmy dzień później. Za opracowanie treści dyktand, dostosowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadali wybitni językoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ideą akcji było wykazanie się znajomością języka ojczystego w tym szczególnym dla Polski dniu, a także wsparcie wybranego celu charytatywnego lub społecznego (każda osoba biorąca udział w przedsięwzięciu mogła przekazać przez portal dyktanda.pl 1 zł na wybrany cel, a ten który uzyskał największą ilość wskazań „wygrywał” – i tak od serwisu dyktanda.pl kwota 7000 zł trafiła do dwuletniego Kubusia chorego na SMA).

     Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej – nieletni wzięli udział w trzech spływach kajakowych, w czasie których mieli okazję poznać ciekawe zabytki związane z przeszłością naszego regionu. Spływając rzeką Orlą (4 i 13 listopada), czy też Łobżonką (11 listopada) uczyli się m.in. interpretować znaczenie budowli hydrologicznych dla współczesnych mieszkańców regionu (wybudowanych w czasie ostatnich 200 lat przez kolonistów niemieckich, polskich właścicieli majątków i żydowskich przedsiębiorców; wielu z nich odegrało ważną rolę w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918 – 1920).

     Wychowankowie zaangażowali się czynnie w akcję utrzymania czystości na zabytkowym cmentarzu w Kcyni; szczególną uwagę skupili na mogiłach powstańców wielkopolskich z 1848 oraz z 1919 r. Spotkanie z konserwatorami zabytków pozwoliło im poznać mroczną historię zbiorowej mogiły pomordowanych mieszkańców Kcyni i okolic.

     Wychowankowie wzięli udział w wycieczce rowerowej szlakiem walk powstańczych na froncie północnym w 1919 r. Odwiedzili pozostałości umocnień w rejonie Gromadna oraz miejsca związane z życiem i działalnością bohatera walk o polskość naszego regionu – Karola Szalofa, zamordowanego za swą niezłomną postawę przez komunistycznych oprawców w 1945 r.

     Na koniec warto zaznaczyć, że wiele działań związanych ze Świętem Niepodległości (chociażby ww. spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, dbanie o mogiły powstańców) jest przeprowadzanych w Zakładzie Poprawczym w Kcyni corocznie. I co istotne – inicjatywy te nie kończą się 11 listopada – będą trwać cały rok i obejmą szerszą grupę wychowanków (wraz z uzyskiwaniem przez nich odpowiednich uprawnień).

 

 

tekst zredagowali: Lidia Kozłowska-Rusin, Jacek Maćkowski

Autor: Redakcja