Sprawozdanie z przebiegu kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy „Jestem mądry – nie biorę”

     Kampanię profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni w listopadzie 2020 roku. W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. Jej celem było zwrócenie uwagi wychowankom, szczególnie borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, na indywidualne i społeczne skutki zażywania, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem. W ramach kampanii zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień. W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przeprowadzono zajęcia grupowe: „Jestem mądry – nie biorę. Narkotykom i dopalaczom mówię nie!” Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, która wyeksponowana została grupie II. W ramach kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzono konkurs plastyczno-muzyczno-literacki pt. „Jestem mądry – nie biorę”. Prace nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni. Wychowankowie, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy zostali nagrodzeni, co miało dodatkowo pozytywny wpływ na postawy moralne nieletnich.

Wychowawcy prowadzący: Z. Kowalewski, P. Zbylut

Autor: Redakcja