VII Rajd Rowerowy Śladami Bitwy pod Kcynią z dnia 2-3 lutego 1919 r.

     Dnia 2 lutego 2021 r. wychowankowie naszego zakładu wzięli udział w VII Rajdzie Rowerowym Śladami Bitwy pod Kcynią z dnia 2-3 lutego 1919 r. Rajd jest cykliczną imprezą środowiskową, jaką organizują nasi wychowankowie i wychowawcy w rocznicę krwawych walk w czasie powstania wielkopolskiego. Dotychczas wychowankowie opracowywali trasę rajdu oraz zajmowali się, pod kierunkiem Instruktorów Turystyki Rowerowej i pracowników naszego zakładu, zabezpieczaniem uczestników imprezy (zamkowi).

     W bieżących warunkach reżimu sanitarnego rajd odbył się bez uczestników ze środowiska otwartego. Jego istotą, jak co roku, jest przybliżenie wszystkim chętnym warunków, w jakich walczyli młodzi wielkopolanie o polskość naszego regionu. Dlatego trasa rajdu biegnie terenem krwawych walk, a i termin rajdu jest wyznaczony dokładnie na 2-3 lutego. Chociaż w taki sposób chcieliśmy oddać szacunek i cześć bohaterom tamtych dni. Wychowankowie mogli sami zobaczyć, w jaki sposób powstańcy wykorzystali ukształtowanie terenu w celu odparcia ofensywy niemieckiej. Łatwiej im było zrozumieć zamiar operacyjny niemieckiego dowództwa i przyczyny sukcesów niemieckich w pierwszym etapie bitwy na przedpolach Kcyni. Mogli na własnej skórze doświadczyć heroizmu powstańców walczących w niezwykle srogich, zimowych warunkach z przeważającym przeciwnikiem. Trasa rajdu wiodła od samego Zakładu Poprawczego w Kcyni, w którym mieściła się powstańcza Komendantura Miasta. Później przejechaliśmy pod Dworzec Kolejowy w Kcyni, który był najważniejszym obiektem militarnym dla Niemców. Powstańcy śmiałym atakiem w noc sylwestrową z 31.12.2018 na 01.01.1919 go zdobyli. Następnie trasa rajdu wiodła przez Malice, Elizewo, Słonawy, Suchoręcz, Zabłocie, Szczepice, Czerowniak, Dębogórę, aż do Kcyni. Niska temperatura powietrza oraz zacinający w oczy śnieg nie były w stanie powstrzymać nas od realizacji zamierzonego planu rajdu.

     Bitwa pod Kcynią w dniach 2-3 luty 1919 r. jest tylko elementem walk na froncie północnym w powstaniu wielkopolskim i dlatego planujemy następne wycieczki rowerowe, aby poznać inne miejsca związane z walkami powstańczymi sprzed 102 lat.

Autor: Redakcja