Wzięliśmy udział III Rajdzie Rowerowym Śladami Żołnierzy Niezłomnych

     Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych dnia 23 lutego 2021 r.  wychowankowie  naszej placówki wzięli udział w III Rajdzie Rowerowym Śladami Żołnierzy Niezłomnych w rejonie Kcyni. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych stanowi dzień upamiętniający polskie powojenne podziemie antykomunistyczne. Po upadku powstania warszawskiego władzę w Polsce przejęli komuniści. Nieufne wobec nowych władz Polskie Państwo Podziemne przygotowywało się do walki. Niestety w wyniku aresztowania przywódców podziemia upadło ono. Walkę przejęły odziały zbrojne NSZ oraz wielu pojedynczych patriotów.

     Wychowankowie przed wycieczką zapoznali się życiem i z działalnością  tych nielicznych, którzy na naszym terenie aktywnie występowali przeciwko zniewoleniu komunistycznemu. Byli oni patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny często najwyższą cenę. Byli to żołnierze, powstańcy wielkopolscy (Karol Szalof), bohaterowie września 1939r. (Stanisław Twardowski) oraz młodzi, dopiero wchodzący w życie uczniowie kcyńskiego liceum z organizacji samokształceniowej „Powrót”. 

     Trasa rajdu wiodła z Kcyni do Łankowic, gdzie zatrzymaliśmy się przy gospodarstwach, w których ukrywał się, po rozpędzeniu zebrania mającego zainicjować powstanie kołchozu w Łankowicach, pan Stanisław Twardowski. Rolnicy, którzy udzielili mu pomocy, zostali skazani wyrokiem sądu PRL i wiele lat spędzili w komunistycznych kacetach. Sam pan Stanisław Twardowski niedługo później aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, po brutalnych przesłuchaniach został skazany na śmierć przez sąd we Wrocławiu. Dojechaliśmy do Iwna i tutaj zatrzymaliśmy się przed ruiną karczmy pana Karola Szalofa, zamordowanego w szubińskim Urzędzie Bezpieczeństwa za głośne wypowiadanie krytycznych uwag o ustroju komunistycznym.

     Po powrocie do Kcyni zatrzymaliśmy się przed gmachem byłego Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni i oddaliśmy cześć represjonowanej na początku lat pięćdziesiątych młodzieży z organizacji samokształceniowej „Powrót”. Naszą wycieczkę zakończyliśmy na cmentarzu przy ulicy Nakielskiej przy mogile Karola Szalofa.

     Wychowankowie z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z losami Niezłomnych. Zrozumieli, że naszym obowiązkiem patriotycznym jest przywracanie pamięci o tych zapomnianych bohaterach. Możemy być dumni z tego, że w naszej historii byli tacy rodacy, którzy nie poddali się komunistycznemu złu. Wierni wartościom, w których zostali wychowani w swych domach, walczyli do końca nawet wtedy, gdy inni poddali się zniewoleniu. To oni kształtują nasza obecną tożsamość,  naszą przyszłość.

Autor: Redakcja