Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji Rowerowa Stolica Polski

W ubiegłym miesiącu wspólnie z Urzędem Miejskim w Kcyni, Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowej w Kcyni, Nadleśnictwem w Szubinie oraz Kcyńskim Towarzystwem Historycznym zorganizowaliśmy dla amatorów aktywnego wypoczynku z naszego regionu cztery rajdy rowerowe. W ten sposób wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji  Rowerowa Stolica Polski. Miała ona na celu promowanie turystyki rowerowej wśród szerokich rzesz mieszkańców naszego kraju. W rajdach tych uczestniczyli wychowankowie naszego zakładu oraz mieszkańcy naszej gminy i zaproszeni goście.

Zachęcając do aktywnego wypoczynku na rowerach postanowiliśmy przybliżyć uczestnikom tych rajdów najciekawsze miejsca naszego regionu, związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi w dziejach naszego narodu.  Przy planowaniu tras poszczególnych rajdów przyświecały nam idee Karola Libelta (poznańczyka, dziewiętnastowiecznego filozofa żyjącego i tworzącego w niedalekim Czeszewie) zawarte w  dziele pt. „O miłości ojczyzny…” – „Obcowanie z pięknem rodzimego kraju jest bowiem jak wpatrywanie się dziecka w oblicze matki, jest uczuciową, poetyczną i  religijną stroną miłości ojczyzny…” Naszym celem nadrzędnym było budowanie wśród uczestników rajdów więzi ze swoją małą ojczyzną. Wspólne wyprawy rowerowe miejscami walk powstańczych z 1656 r., 1770 r., 1848 r. czy 1919 r. stwarzały okazję do pogłębiania tej jedności i związków z całym naszym krajem. Uświadomienie sobie bezpośredniego powinowactwa poprzez fizyczne poznanie przeszłości naszego regionu w naturalnym otoczeniu i uwarunkowaniach geograficznych, wpływało na bezpośrednie i intymne poznawanie istoty pojęcia ojczystego kraju.  Pozwalało na oddychanie powietrzem ojczyzny, kształtowanie się naszej duchowej natury. Zwiedzanie, wspólnie z młodzieżą, tych miejsc jest naszą powinnością wobec niej jak i wobec nas samych. Definiuje ich i nasz patriotyzm. Dlatego często będziemy do nich jeszcze wracać w przyszłości.  Powinniśmy, uświadamiając sobie odmienność naszego rodzimego kontekstu polskiego historycznego doświadczenia, będącego konsekwencją położenia geopolitycznego jak i historycznych uwarunkowań oraz z presji najeźdźców i zaborców, że nie możemy  przenosić wzorców i modeli zmian społecznych tak oczywistych w krajach Europy Zachodniej na naszą rzeczywistość. Musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie dla naszej kultury narodowej bezkrytyczne powielanie idei  globalizmu, doprowadzającego do zlaicyzowania i jednowymiarowego spłaszczenia społeczeństwa polskiego.

Wychowanie patriotyczne młodzieży w czasie takich rajdów odbywa się wielopłaszczyznowo, poprzez poznanie uroków własnego kraju, jego przeszłości, praw konstytucyjnych, języka i kultury jest ono komplementarne i nie opiera się na bezrefleksyjnym i uproszczonym powielaniu obcych wzorców, fobii, nienawiści wobec innych narodów lecz na rozumnym i odpowiedzialnym wypełnianiu swoich życiowych zobowiązań w duchu służby i poświęcenia wobec swojej ojczyzny. Ważne jest, aby przy dominującym wśród młodzieży indywidualizmie, umacniać w niej poczucie wspólnoty z większą całością będącą wspólnotą narodową – oczywiście z szacunkiem dla innych narodów, będących często istotnym składnikiem  naszej ojczyzny.

Pierwszy rajd odbył się 6 czerwca i wiódł szlakiem Bitwy pod Kcynią z 2-3 lutego 1919 r. z czasów Powstania Wielkopolskiego. Pod Kcynią ważyły się wtedy losy całego powstania i tylko dzięki wytrwałości i odwadze żołnierzy polskich udało się odeprzeć zmasowane ataki niemieckich wojsk. Po powrocie do Kcyni w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im K. Prillowej przy ul. Libelta 27, zostaliśmy poczęstowani smacznym posiłkiem.

W następną niedzielę 13 czerwca pojechaliśmy szlakiem miejsc związanych z działalnością Żołnierzy Niezłomnych w naszym regionie po zakończeniu II wojny światowej. W Łankowicach, przy miejscowej remizie strażackiej na uczestników rajdu czekali członkowie  Kcyńskiego Towarzystwa Historycznego przebrani w historyczne mundury z epoki. Przybliżyli oni nam realia tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. Po posileniu się przepysznymi łakociami przygotowanymi przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich wróciliśmy do Kcyni.

20 czerwca poznając ciekawostki przyrodnicze naszego regionu przejechaliśmy Drogą Pożarową nr. 52 przez lasy Nadleśnictwa Szubin. Szef miejscowej straży leśnej ugościł nas smacznym posiłkiem w punkcie postojowym i opowiedział nam o metodach ochrony środowiska na terenie obszarów Nadleśnictwa Szubin.

27 czerwca pokonaliśmy najdłuższą trasę. Wiodła ona nas terenem walk hetmana Stefana Czarnieckiego ze Szwedami w 1656 r. w rejonie Żurawi i Dziewierzewa, miejscami walk konfederatów barskich w 1770 r. w pobliżu miejscowości Palmierowo i walk insurgentów z 1848 r. koło Czeszewa i Gołańczy. Po dojechaniu do Grocholina zostaliśmy ugoszczeni przez wspaniałych mieszkańców przepysznymi słodyczami w świetlicy wiejskiej.

We wszystkich tych rajdach wzięło w sumie udział około 80 cyklistów z Bydgoszczy, Pakości, Szubina, Nakła nad Notecią, Poznania i Kcyni. Nasi wychowankowie pełnili w czasie ich trwania odpowiedzialne funkcje „zamkowych” zabezpieczających rajd na końcu grupy. Doskonale wypełniali swoje zadanie, wykazując się taktem i odpowiedzialnością wobec innych uczestników rajdów. Służyli fachową pomocą, gdy trzeba było naprawić uszkodzony rower czy dopilnować przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Autor: Redakcja