Sukcesy uczniów w konkursie „Ścieżki Mojego Świata”

Miło nam poinformować, że dwóch wychowanków placówki, uczniów kl. I i II szkoły branżowej, zajęło premiowane miejsca w XIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim pn. „Ścieżki Mojego Świata”. Organizatorem przedsięwzięcia był ZPiSdN w Laskowcu, współorganizatorem Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach:

– teksty poetyckie,

– teksty prozą,

– teksty dramatyczne,

– teksty literackie ilustrowane pracami plastycznymi,

– komiks.

Nasi uczniowie, pod opieką nauczycielki j. polskiego, wzięli udział w dwóch pierwszych z ww. kategorii (jeden z nich napisał 4 wiersze, drugi zaś 1 tekst prozatorski). I tak kolejno zdobyli III (!) i II (!) miejsce. Jurorom przypadły do gustu: wiersz „Początek” oraz „Fragment pamiętnika na temat pytania (i nie tylko)”.

Inicjatywa miała na celu pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury oraz propagowanie osobistej refleksji jako sposobu dokonywania właściwych wyborów życiowych. Za motto posłużyły słowa Alberta Einsteina: „Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć”.
Jak podaje organizator – na konkurs wpłynęły 24 prace, w tym 10 w kategorii teksty prozą, 14 w kategorii teksty poetyckie. Udział w nim wzięli przedstawiciele łącznie 13 zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Gratulujemy naszym wychowankom, jak i wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia!

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja