Nasz udział w 28 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata

         Od wielu lat w trzeci tydzień września bierzemy aktywny udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna 28 edycja tej akcji przebiegała pod hasłami recyklingu plastikowych odpadów.

         16 września 2021 r., wczesnym rankiem wychowankowie naszej placówki wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni uprzątali alejki cmentarne, mogiły powstańców wielkopolskich i ofiar zbrodni niemieckich z ostatniej wojny na terenie zabytkowego cmentarza w Kcyni. Nauczyciel historii omówił na początku akcji losy osób pochowanych na tym cmentarzu i dlaczego winniśmy im szacunek i pamięć. Przybliżył im często tragiczne wydarzenia związane z walkami powstańczymi w Kcyni w okresie Wiosny Ludów w 1848 r.: chwilę, gdy część pruskich landwerzystów polskiego pochodzenia przyłączyła się do kcyńskich kosynierów; Powstanie Wielkopolskie w 1919 r.; tragedię holocaustu kcyńskich Żydów w 1939 r., pogrzebanych na katolickim cmentarzu.  

         Od wielu lat wychowankowie z wielkim zaangażowaniem i taktem zajmują się tą nekropolią.  Atmosfera tego miejsca wymusza na nich zawsze skupienie i refleksję. Zabytkowe mauzolea i mogiły pozwalają na bezpośredni kontakt ze sztuką zaklętą w kamień. Po zakończeniu akcji wychowawca dziękując wszystkim uczestnikom za olbrzymie zaangażowanie i pomoc, zaprosił do dalszego dbania o tę nekropolię.

         Tego samego dnia w południe udaliśmy się do Sadek, gdzie przy miejscowym przedszkolu spotkaliśmy się z grupą uczniów Zespołu Szkół  im. St. Staszica. Wspólnie wzięliśmy udział w akcji zbierania odpadów w dolinie rzeczki Rokitki. Na samym początku wychowawca omówił warunki bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zbierania różnorakich odpadów w dnie rzecznym. Rozdał rękawiczki, worki na śmieci, wskazał na miejsca, z których będą one wywiezione przez służby komunalne. Wykorzystywaliśmy okazję, gdy po letniej suszy w samej rzece był niewielki poziom wody, co pozwalało nam na efektywne zbieranie śmieci. Na wielkie uznanie zasługiwało zaangażowanie młodzieży w samo zbieranie tych odpadów, ich świadomość o konieczności dbania o czystość tej niezwykłej rzeczki, pełnej dzikich przełomów i tajemniczych uroczysk. Dla nas – kajakarzy z kcyńskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, którzy co roku wielokrotnie przemierzają kajakami cały ten przełomowy odcinek Rokitki z Sadek do Samostrzela i mają okazję podziwiać atrakcje i uroki głębokiego górskiego jaru, było to coś ujmującego i wzbudzającego szacunek do nowopoznanych koleżanek i kolegów.

         Akcję tę koordynowaliśmy przy współpracy z Zespołem Szkół im St. Staszica w Nakle nad Notecią, z Urzędem Gminy w Sadkach oraz Nadzorem Wodnym w Nakle nad Notecią. Objęła ona niewielki odcinek Rokitki. Na dalszą współpracę w oczyszczaniu Rokitki umówiliśmy się z kierownictwem Rejonowego Zarządu Dróg Wodnych.

Autor: Redakcja