Sprawozdanie z przebiegu kampanii antynikotynowej „Dziękuję, nie palę”

         Kampanię antynikotynową realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni we wrześniu 2021 roku. W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce. Celem akcji było zwrócenie szczególnej uwagi wychowankom borykającym się z problemem uzależnienia od dymu tytoniowego na indywidualne i społeczne skutki palenia, jak również na korzyści płynące z zerwania z nałogiem.

         W ramach kampanii antynikotynowej zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki uzależnienia od nikotyny. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach o tematyce antynikotynowej. W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przeprowadzono zajęcia grupowe: Jak rzucić palenie? Negatywne skutki palenia. Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną dotyczącą nikotynizmu, która wyeksponowana została w świetlicy grupy V. W ramach kampanii antynikotynowej przeprowadzono konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody. Prace plastyczne nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

         W ramach kampanii antynikotynowej pracownicy mobilizowali wychowanków do ograniczenia i zerwania z nałogiem palenia papierosów. Trwałym efektem tej próby był pozytywny wpływ na atmosferę panującą w grupie wychowawczej, jak również wyraźne zmotywowanie do wysiłku własnego wychowanków w celu poprawy ich stanu zdrowia.

Wychowawca prowadzący: Z. Kowalewski

Autor: Redakcja