„Ludzie listy piszą…”

W myśl zasady, że każdy powód do świętowania jest dobry, w placówce kolejny raz uczciliśmy „nietypowy dzień” – tym razem Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego (przypadający 9 października).

W tym roku „święto” to wypadło w sobotę, zaczęliśmy więc „obchody” wcześniej. Temat czwartkowych lekcji j. polskiego brzmiał: „Ludzie listy piszą…”. Podczas zajęć wychowankom zostały m.in. przypomniane wyznaczniki redagowania tej formy wypowiedzi pisemnej; odbyła się dyskusja nt. roli i rangi listu w świetle współczesnych, nowoczesnych form komunikacji.

Przyjmując za pewnik, że myśli utrwalone na papierze mają swój niepowtarzalny charakter, wspólnie zredagowaliśmy list do Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z pobliskiego Nakła n. Not. Chcieliśmy, by nasz pomysł był niespodzianką i pozytywnym akcentem dnia codziennego dla Mieszkańcom tej instytucji. Mamy nadzieję, że list (wyjaśniający motywy naszego działania, a także zwierający najserdeczniejsze życzenia dla Pensjonariuszy) choć w niewielkim stopniu sprawił, że przyjęte przez nas założenia się sprawdziły.

11 października jeden z uczniów, pod opieką nauczycielki j. polskiego, udał się na pocztę i list wysłał. Dodatkowo, w imieniu wychowanków ZP w Kcyni, złożył serdeczne życzenia i wręczył kwiaty Paniom pracującym w kcyńskim urzędzie pocztowym. Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego to przecież i Ich dzień?.

Tymczasem zachęcamy do znalezienia chwili na napisanie tradycyjnego listu. Jeśli już go napiszemy, to go wyślijmy. A jak go już wyślemy, to poczekajmy na odpowiedź?. Obopólna radość gwarantowana!

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja