Udział w otwarciu wystawy „Historia Biblii”

Dnia 12 października 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia Biblii”. Nie mogło nas zabraknąć podczas tego wydarzenia…

Wystawę zaprezentował kolekcjoner Biblii, pastor Kościoła Ewangelickiego w Żninie – Jarosław Gaudek. Podczas interesującej prelekcji znawca „księgi nad księgami” przybliżył historię tekstu Biblii, opowiedział o sposobach przekazywania go przez wieki, a także o rodzajach materiałów, na których go spisywano.

Mieliśmy okazję zobaczyć (a także, dotknąć i poczytać) różnorodne egzemplarze i wydania Pisma Świętego (oryginały i kopie). Pastor wyszukuje i pozyskuje je za pośrednictwem portali internetowych, w antykwariatach; część to dary, rodzinne pamiątki. W niezwykłej kolekcji jest m.in. mająca 305 lat wulgata – Biblia pisana po łacińsku. Podziwiać można było też Biblię pisaną cyrylicą sprzed stu lat czy też Biblię Wujka i Biblię Gdańską sprzed 150 lat. Nie zabrakło również innych ciekawych, nietuzinkowych wydań Biblii: dla dzieci, dla motocyklisty, w przekładach na gwarę (śląską, góralską i kaszubską), napisanej slangiem młodzieżowym. Naszą uwagę zwróciło również wydanie modlitwy „Ojcze nasz” w kilkunastu językach w miniaturowej książeczce (nawet przy użyciu lupy mieliśmy trudność z odczytaniem treści).

Pastor przyznał, że prezentowana przez niego wystawa ma przybliżyć historię Biblii, ale też zachęcić do jej poznawania i czytania. Jak zaznaczył – Biblia w pewnym momencie zmieniła jego życie oraz bardzo dużo mu pomogła…

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

Autor: Redakcja