„Od czego zacząć?” – autorski wieczór poetycki wychowanka ZP w Kcyni

Dnia 24 X 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni odbył się wieczór poetycki wychowanka Zakładu Poprawczego w Kcyni, Miłosza Czubachowskiego. Wieczór – m.in. w kontekście pierwszych słów jednego z wierszy młodego artysty – został zatytułowany „Od czego zacząć?”.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu była Pani Lidia Kozłowska-Rusin (nauczycielka języka polskiego).

Przedsięwzięcie poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania. Miłosz, będący uczniem II klasy BS I st., wraz ze swoją nauczycielką (jednocześnie wychowawczynią):

– pracował nad ostateczną formą swych utworów,

– przygotował plakat promujący wydarzenie,

– układał scenariusz imprezy,

– rozplanował kwestię scenografii,

– stworzył towarzyszący odczytywanym wierszom pokaz multimedialny wraz z podkładem muzycznym,

– odbył szereg prób do uroczystości.

Koordynatorka zadbała o „logistyczną” stronę inicjatywy, współpracując w tym zakresie z pracownikami GCKiB w Kcyni m.in. w przygotowaniu i kolportażu wejściówek oraz zaproszeń na uroczystość.

W organizację wydarzenia zaangażowała się znaczna część społeczności naszej placówki. W warsztacie stolarskim, pod opieką nauczyciela zawodu, Pana Macieja Książkiewicza, nieletni wykonali elementy scenografii (skrzyneczki, sztalugę, drewniane krążki – podstawki pod świece). Jeden z wychowanków, podczas prowadzonych przez Panią Lidię Kozłowską-Rusin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów pn. „Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator” wykonał plakat eksponowany podczas wieczoru poetyckiego. Samą uroczystość uwiecznił na zdjęciach w profesjonalny sposób pasjonat i miłośnik fotografii – wychowawca internatu, Pan Tomasz Leśniewski.

W tajemnicy przed samym zainteresowanym (niespodzianka została dopiero ujawniona podczas wieczoru) powstał jego pierwszy tomik poetycki. W przygotowaniu urzekającej swą skromnością „książeczki” koordynatorce projektu pomogli pracownicy administracji i obsługi: Pani Anna Zakrzewska, Pani Magdalena Leśniewska oraz Pan Adam Piątkowski. Tomik stanowił dla nieletniego nieukrywane źródło radości i pozytywnego zaskoczenia. Zgromadzona publiczność, po bardzo przychylnym odbiorze poezji Miłosza, chętnie skorzystała z możliwości otrzymania od niego osobistej dedykacji (w roli rozdającego autografy wychowanek znakomicie się odnalazł). W kontekście reakcji zgromadzonych podczas wieczorku gości warto podkreślić, że niejedna osoba nie szczędziła bohaterowi wydarzenia ciepłych, serdecznych słów oraz życzeń pomyślności w życiu osobistym. Wielu widzów zachęcało młodego poetę do rozwijania swego talentu i nierezygnowania z dalszej twórczości.

Łącznie podczas wieczoru zaprezentowanych zostało 31 wierszy autorstwa nieletniego. Miłosz odczytał (a w zasadzie zadeklamował) większość z nich. Pozostałą część przedstawiły Panie Lidia Kozłowska-Rusin i Anna Zakrzewska (na co dzień pracownik administracji i obsługi, zaś filolog polski z wykształcenia). Wspierające młodego poetę także zostały docenione przez zebranych za swój wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju pasji wychowanka. On sam w swych podziękowaniach na koniec uroczystości o wymienionych paniach nie zapomniał.

Inicjatywa zyskała zainteresowanie lokalnej prasy. Dnia 21 X w tygodniku „Pałuki” ukazał się artykuł pt. „Wieczór młodego poety” ukazujący ideę całego przedsięwzięcia, a także zachęcający do udziału w nim. Pani redaktor, autorka ww. artykułu, była obecna 24 X podczas wieczoru poetyckiego i zrelacjonowała inicjatywę w internetowym serwisie palukitv.pl.

Autor: Redakcja