Nasz udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W naszym Zakładzie Poprawczym wychowankowie od wielu lat uczestniczą w realizacji programu wychowawczego pt. „Archeologia Żywa”. Ma on między innymi kształtować wśród młodych mieszkańców naszego regionu właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie. Kierunki naszej wychowawczej pracy wyznaczają tezy wielkiego poznańczyka i największego polskiego filozofa XIX wieku, jakim był Karol Libelt. Jakże aktualne, wobec wyzwań współczesnego świata, swoje myśli zawarł on w pracy pt. „O Miłości Ojczyzny”. Po wstępnych ustaleniach i zgodzie na wykorzystanie materiałów Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie, wychowankowie zaangażowali się w przygotowanie wystawy prac Lepololda Gottleiba, pt. „Żyd-Polak-Legionista, Leopold Gottlieb 1914-1920.”

Leopold Gottlieb był żołnierzem – legionistą, który ze szkicownikiem w ręku dokumentował szlak bojowy I i II Brygad Legionów Polskich w czasie I wojny światowej. Ten bliski przyjaciel marszałka Józefa Piłsudskiego, patriota polski, był Żydem i wspólnie z liczną grupą swoich współbraci wziął aktywny udział w walkach o Niepodległą Polskę. Przybliżenie jego osoby miało wielkie znaczenie dla kształtowania wśród wychowanków postaw, o które tak mocno zabiegał Karol Libelt, aby miłość względem własnego narodu łączyć z szacunkiem dla innych narodów. To znaczy, aby autentycznego patriotyzmu nie łączyć z postawami zwanymi powszechnie „szowinizmem nacjonalistycznym”, a więc swoistej megalomanii narodowej, której kult własnego narodu zniekształca przez nasycenie go pierwiastkami pogardy, w najlepszym przypadku lekceważenia innych narodów.

Wystawa tych prac w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. K Prillowej w Kcyni,  była uzupełnieniem  scenografii wieczornicy, jaką przygotowali wychowankowie i pracownicy naszego zakładu z okazji 83 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. pt. „Dotyk Katynia”. W zasadzie wszyscy wychowankowie naszego zakładu wzięli w różny sposób udział w przygotowaniu oprawy multimedialnej i scenograficznej tego występu. Słowa podziękowania i uznania należą się naszym wychowankom za takt i zaangażowanie a także za wsparcie Kcyńskiego Towarzystwa Historycznego, CKiB w Kcyni, Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz ks. proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła.

Inscenizacja ta, poprzez wykorzystanie silnych środków wyrazu  i odpowiedniemu rozłożeniu akcentów, wytworzyła w pewnym momencie wśród widzów poczucie wspólnoty, które uwznioślało doczesny wymiar naszej obecnej skomplikowanej rzeczywistości. I mimo że przedstawiała jeden z najtragiczniejszych momentów w naszej  historii, to jednak budowała wśród widzów optymistyczną wizję wspólnoty ludzkiego istnienia. Kreowała perspektywę myślenia o sobie jako o integralnej części wielkiej polskiej całości, na straży której stoją idee obywatelskiej wolności i praw. Pamiętajmy, że w zbrodniach katyńskich zostali zamordowani polscy oficerowie i policjanci narodowości polskiej, żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej i białoruskiej… 

Jakże aktualna dzisiaj jest teza Karola Libelta: „Miłość do Ojczyzny w jej wymiarze podstawowym rodzi się we wspólnej ofiarnej pracy i wysiłku na rzecz pomnażania dóbr i wartości, które docelowo powinny stawać się udziałem całej wspólnoty narodowej a nie wybranych jednostek czy partykularnych interesów partii politycznych”.

Autor: Redakcja