Prace porządkowe na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Nakielskiej

        W minionym czasie przed Świętem Zmarłych, czterokrotnie wychowankowie naszego zakładu angażowali się w prace porządkowe na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Nakielskiej w Kcyni. Akcje te organizowane były we współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni. Zakres prac był każdorazowo konsultowany z zarządcą cmentarza ks. proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła.

        Wycinaliśmy wcześniej wykarczowane odrosty dzikiego bzu, klonu i jesionu. Zbieraliśmy różnorakie odpadów komunalnych, leżące na terenie tej nekropolii (butelki i puszki po alkoholu, opakowania plastikowe i papierowe po produktach spożywczych).  Oczyszczaliśmy mogiły powstańców wielkopolskich z 1848 r. oraz mogiły ofiar zbrodni hitlerowskich z czasów II wojny światowej z opadłych liści i łupin owoców kasztanowca. W tych pracach wzięli udział w sumie wszyscy wychowankowie naszego zakładu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego w Kcyni. Wykazali się oni wielkim zaangażowaniem i taktem. Cmentarz ten jest miejscem nasyconym symboliką religijną. Uprzytamnia istotę braterstwa w obliczu śmierci, przekazuje elementy nauki biblijnej, przypomina o tragicznej przeszłości naszego kraju, oddaje cześć i szacunek zmarłym i poległym. Rzadko które miejsce w naszym mieście jest nacechowane takim ładunkiem dydaktyzmu, który można wykorzystać w kształtowaniu wśród młodzieży pozytywnych cech ludzkich. Można tutaj budować w duszach wychowanków poczucie patriotyzmu i tolerancji (w mogile ofiar zbrodni z II wojny światowej leżą wspólnie: Polacy i Żydzi) przypominających o wspólnych korzeniach. Rozwijać można wrażliwość na estetykę sztuki sepulkralnej.

         Cmentarz przy ulicy Nakielskiej jest niezwykłą przestrzenią kultury i spotkań z naszym dziedzictwem historycznym. Młodzi ludzie uczą się tutaj poszanowania tradycji, budowana jest w nich tożsamość, tak własna jak i szerszej wspólnoty regionalnej. Mają oni okazję spotkać się z ideami i dorobkiem innych ludzi, poszukiwać sensu bycia tu i teraz. Jest on specyficznym wycinkiem naszej kcyńskiej przestrzeni społeczno-geograficznej, odgrywającym istotną rolę w kształtowaniu osobowości wszystkich odwiedzających.

Autor: Redakcja