Udział w spotkaniu o… czarownicach

„Z lotów na Łysą Górę. Procesy o czary w nowożytnej Europie” – tak zatytułowane było spotkanie, w którym mieliśmy okazję wziąć udział 2 grudnia 2021 r. Interesujący wykład poprowadziła Pani dr Anetta Głowacka-Penczyńska – adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badaczka historii kultury materialnej doby staropolskiej.

Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, że strach przed grożącymi „złymi siłami” towarzyszył człowiekowi zawsze – stąd też wierzenia w zmory, wiedźmy, diabły, siły nieczyste, czarownice. W tym kontekście m.in. przedstawiła historię procesów o czary, ich przebieg, a także fragmenty zeznań domniemanych wspólniczek diabła (dotyczących np. kwestii lotów na Łysą Górę, sabatów). W Europie pierwsze procesy o czary (nierzadko z wykorzystaniem narzędzi tortur) miały miejsce już w średniowieczu. Ich największe natężenie przypada na XVI i XVII w. W Rzeczypospolitej najwięcej procesów o czary miało miejsce w XVII w.

Warto dodać, że wykład oparty był o badania naukowe dr Głowackiej-Penczyńskiej, dotyczące również miast Wielkopolski okresu XVI-XVIII w.

Ww. wydarzenie odbyło się w ramach „Ciekawości świata” (inicjatywy działającego w Urzędzie Miejskim w Kcyni Dźwiękowego Archiwum Kcyni).

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin

zdjęcia: DAK (na plakacie wykorzystany został fragment polichromii z kościoła w Słopanowie z XVII w. – diabeł zabiera karczmarkę)

Autor: Redakcja