Świąteczny czas

Jak corocznie w szkołach i warsztatach szkolnych do świąt Bożego Narodzenia przygotowywaliśmy się z radością i wyczekiwaniem.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach plastyczno-muzycznych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia pn. „Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator”. W ramach tych zajęć wychowankowie od początku grudnia wykonywali przepiękne i niepowtarzalne kartki bożonarodzeniowe, stroiki. W aspekcie muzycznym mieli okazję nauczyć się grać kolędy i melodie świąteczne na pianinie (przy wykorzystaniu keyboardu).

Wyjątkowe wyroby rękodzielnicze (drewniane choinki, renifery-świeczniki z metaloplastyki) powstawały także podczas zajęć w warsztatach szkolnych.

Na kilka dni przed Wigilią zadbaliśmy, by życzenia i stroiki dotarły do współpracujących z placówką Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni oraz Dźwiękowego Archiwum Kcyni.  Nie zapomnieliśmy także o mieszkańcach i pracownikach Domu Pomocy Społecznej w Nakle n. Not. (w tym kontekście warto dodać, że od czasu zainicjowanej przez nas w październiku „listowej akcji”[1], korespondencja z pensjonariuszami DPS-u – ku obopólnej radości – nie ustaje). Przepiękne życzenia od ww. instytucji również otrzymaliśmy; znalazły one honorowe miejsce na gazetce w klasie j. polskiego.

Klimat świąteczny w szkołach wprowadzały również tematyczne zajęcia w ramach lekcji, godzin wychowawczych, zajęć w bibliotece, kół zainteresowań.

W galerii szkoły, obok pięknej choinki, wyeksponowano szopki bożonarodzeniowe wykonane przez wychowanków w poprzednich latach.

Dnia 22 grudnia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyła się szkolna wigilia (tradycyjnie już z hasłem przewodnim „Jest taki dzień…”). W serdecznej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, miło spędziliśmy czas.

W okresie świąteczno-noworocznym nieletni uczestniczyli w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych. Podczas nich brali m.in. udział w tematycznych konkursach, quizach, zajęciach sportowych, czytelniczych, wokalno-muzycznych…

tekst zredagowała: Lidia Kozłowska-Rusin


[1] zob. Aktualności: „Ludzie listy piszą…” (https://kcynia.zp.gov.pl/2021/10/21/ludzie-listy-pisza/)

Autor: Redakcja