Sprawozdanie z przebiegu kampanii profilaktyki HIV i AIDS

Kampanię profilaktyki HIV i AIDS realizowano w internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni w listopadzie i grudniu 2021 roku.  

W akcji udział wzięli wszyscy wychowankowie przebywający w placówce.

W ramach kampanii zaplanowano szereg zajęć w internacie podejmujących tematykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem i w nawiązaniu do problematyki HIV i AIDS. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz edukacyjnych, mieli również możliwość wzięcia udziału w konkursach z zakresu profilaktyki.

W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni przeprowadzono zajęcia grupowe oraz edukacyjne :

  • Rozumiem, nie boję się, akceptuję. Świadomie i odpowiedzialnie zapobiegamy zarażeniom AIDS.
  • Bezpieczne formy zachowań seksualnych. Na czym polega odpowiedzialność w życiu seksualnym.
  •  HIV- dżuma XXI wieku.

Podczas zajęć wychowankowie wykonali gazetkę tematyczną, która wyeksponowana została grupie V.

W ramach kampanii z zakresu profilaktyki AIDS i HIV przeprowadzono konkurs teoretyczno–plastyczny. Prace nieletnich umieszczono do wglądu w galerii Zakładu Poprawczego w Kcyni.

Wychowankowie, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii zostali nagrodzeni, co miało dodatkowo pozytywny wpływ na postawy moralne nieletnich.

Wychowawcy prowadzący:

Z. Kowalewski, P. Zbylut

Autor: Redakcja